Vi vender kikkerten for at se lidt langt tilbage i tiden, til omkring 1859 De første billeder er us…

Shared note
 Vi vender kikkerten for at se lidt langt tilbage i tiden, til omkring 1859 De første billeder er uskarpe, eller er det blot de mange snebyger, der slører billedet? I Rudkøbing ser vi min oldefar Ditlev Julius Rosenstand, han er i gang med at redigere dagens avis, som han startede i 1850. Julius stammer fra Horsens, hvor han blev født i 1822, og hvor han også blev oplært i bogtrykkerfaget. Som svend kom han til Morten Hempels Bogtrykkeri i Odense, hvorfra Fyens Stiftstidende udgik, og dette sidste blev sikkert årsagen til, at han begyndte at drømme om selv at udgive en avis. Det krævede dengang en kongelig bevilling. Den søgte han - til udgivelse af en avis i Rudkøbing. I begyndelsen af marts 1850 kom Julius og hans hustru, der var skipperdatter fra Svendborg og hed Sofie Amalie Hansen, før hun giftede sig med Oldefar, til Rudkøbing, hvor det første nummer af Langelands Avis udkom den 12. april 1850. Det blev ikke nogen let bladstart. Om den fortæller han selv i mindeskriftet “Min livsgerning”, som han udsendte i 1888: “Jeg havde lejet Lejlighed i Ejendommen Østergade 72 og indflyttede i denne først i marts, ventende paa at modtage de i Kjøbenhavn bestilte Apparater. Disse var saa nøje afpassede efter mine Pengemidler, som det var mig muligt, men bestod af det bedste og hensigtsmæssigste, alt af nyt, til et mindre Bogtrykkeri, hvoraf et Blad skulle udgaa. Alle Apparater skulle leveres mig medio Marts, da Bladet “Langelands Avis” skulle begynde at udgaa 1ste April. Der indtraf imidlertid først i Marts en temmelig streng Vinter med Havlæg, saa at mine Apparater, der i rette Tid var afsendt med Skipper C. M. Petersen, blev indefrosne i Kjøge Havn, hvortil Skipperen paa Grund af Vinteren maate søge. Dette bevirkede, at Skibet først indkom i Rudkøbing Havn den 8. April, og at jeg først den 9. om Formiddagen kunne erholde Varerne udleverede. En Medhjælper, Typograf Prøvesen fra Odense, havde været hos mig fra Midten af Marts Maaned. Vi fik nu begge to meget travlt med Typernes Fordeling i Sættekasserne, Pressens Opstilling, Støbning af Farvevalser m.m. Allerede den 10. April kunne vi trykke det første Arbejde, nemlig en Adresse til Rigsdagen, som var forfattet af de to særdeles oplyste og frihedselskende Bønder, Niels Christoffersen i Torpe og Niels Hansen i Lundsgaarde. Nu skulde vi Arbejde med det første Nummer af “Langelands Avis”, men dette var et yderst trist Arbejde. De flere Uger i Forvejen over hele Øen udsendte Subskriptionsindbydelser var saa sparsomt paategnede sendt mig tilbage, at Abonnementstallet saa at sige var for Intet at regne. Der var ikkun tegnet 35 Eksemplarer. Uagtet Avisen - ligesom den Tids Provinsblade ikkun udgik 3 Gange ugentlig i lille 2-spaltet Format, var Arbejdet mig dog næsten uoverkommeligt, da min Medhjælper var Trykker, og som saadan ikkun kunde yde mig forsvindende Assistance ved Sætningen, trods hans allerbedste Vilje til at yde mig den størst mulige. Min i de tre Aar hos Hempel tilvante Arbejdstid paa 10 Timer i Døgnet steg nu til 18 - 20, ja ikke sjældent til 24, saa at der ikke gaves mig den mindste Hvile. Denne skrækkelige Overanstrengelse paaførte mig en heftig Feber, der i en kort Tid næsten aldeles knugede mig sammen; men holde Pinen ud og slide i det maate jeg. Med min gode Konstitution fortog Feberen sig endelig, og jeg gjenvandt snart mine fysiske Kræfter”. Allerede i 1851 flyttede Langelands Avis til Østergade - eller Nygade, som det dengang hed. Her opførte Oldefar et 1-etagers forhus, hvori der indrettedes såvel bolig som trykkerilokale.  Det gik fortsat godt fremad for oldefar og hans avis, han opførte allerede syv år efter en 2-etagers trykkeribygning i gården med lokaler til sætteri og trykkeri og med værelser på første sal til trykkeripersonalet. I forhuset startede oldefar en boghandel med hans broder, S. Rosenstand, som leder. Den blev i 1868 overtaget af broderen, der flyttede den til Østergade. I 1859, som kikkerten har stillet sig ind på, har avisen stadig “BT-format”, men  der er ikke rigtigt penge til at investere i en trykkemaskine, der kan trykke i rigtigt avisformat.  Avisen bliver dels finansieret af de faste abonnenter, dels af annoncer.  Min oldemor er der hjemme, og hun venter sig. På væggen hos oldefar og oldemor hænger et billede af dem.
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Repositories
Repository name Sources Last change
Submitters
Submitter name Individuals Families Last change