https://archive.org/details/ribebyshistorieo02kinc

Shared note

https://archive.org/details/ribebyshistorieo02kinc

RIBE BYS Historie og Beskrivelse fra Reformationen indtil Enevoldsmagtens Indførelse. (1536—1660) af J. Kinch. BOK 2

Lavrids Thøgersen Side 233 Lavrids Thøgersen blev i Juni 1584 indsat af Lavrids Lensmanden som Borgmester i Peder Mortensen Hegelunds Sted. Han var født i Ribe 1517. Hvem hans Fader var, ved jeg ikke ; hans Moder hed Maren Archesdatter og døde d. 10de Decbr. 1579 i en Alder af 96 Ar. Der nævnes 3 Søstre af ham. Maren, Karen og Inge, gifte med Rådmand, senere Borgmester Ib Tornum og Borgerne Peder Bosen og Henning Guldsmed, alle i Ribe. Han selv var 1546 til Marked i Kolding, hvor Jørgen Pedersen Rentemester kjøbte „Konfektsukker", „Peperkomyn" og Papir af ham til Hoifets Brug. 1549 havde han Bryllup med Karen, en Datter af M. Jens Kristensen Varder, den første Sognepræst ved St. Kathrine Kirke (se S. 71). Hun døde i Foråret 1570, blev begravet d. 2den April, ^j

Den 25de Novbr. samme Ar giftede han sig påny med Ingeborg Lambertsdatter, en Datter af den rige Rådmand Lambert Ibsen, hvorved han blev en Svoger til M. Jens Viborg (se S. 182). Iblandt Amerinus's Digte (Wittenberg 1576) findes et til ham, i hvilket Digteren anråber Gud om at begunstige hans Foretagender, hvad enten han deltog i Rådets Forhandlinger eller drog frem med „en dobbelthornet Hær" (bicorni exercitu) i fremmede Lande, ^) hvor hans Handelsskibe plojede Havet. — 1571 kom han ind i Rådet, var 1584 Byens Pengemester og blev, som ovenfor fortalt, samme Ar Borgmester, 1590 tillige Forstander for Gildon. -

) App. Inecr. Rip., S. 61. — -) Heg. samtidige Almanakoptegnelse. På Lavr. Thøgersens og hans 2 Hustruers Ligsten (Terp.: Inscr. Rip., S. 71 fl.) skal rigtignok have stået, at hun døde 6te Novbr. 1560 i sit 55de Ar; men disse Tal kunne umuligt være rigtige. Se S. 71. — ^) Herved må udentvivl sigtes til, at han engang under Syvårskrigen mod Sverrig havde anført Byens Krigskontingent tillands og tilvands. Side 234
Han ejede og bebode den nuværende Gjæstgivergård på Torvet, hvilken grundmurede Gård han rimeligvis har opbygget efter Branden 1580, og var en velhavende Mand. Hans Død indtraf Nytårsdag 1594 ; hans Enke overlevede ham i 26 År (21deFebr. 1620).

— Af sit første Ægteskab havde han 3 Døtre:

  1. Lene, gift 1. med Oluf Nielsen, Borger i Ribe, Son af Kanniken Niels Torkildsen (se S. 52). —2. med Biskop Hemmet, om hvem der senere vil blive Tale.

  2. Kirstine, gift med Rådmand And. Sor. Klyn (se S. 220).

  3. Mette, gift 1572 med Bertel Nielsen Skrædder (se S. 102), efter hvis Død hun giftede sig påny med Povl Jensen Kræmer i Ribe.

Af hans andet Ægteskab kjendes 3 Sonner og 4 Døtre :

  1. Lambert Lavridsen var en virksom Handelsmand, men forgik 1616 med Skib og Gods på en Rejse til Frankrig, hvorefter Familien gik fra Arv og Gjæld efter ham.

5 og 6. Jens og Oluf overlevede Moderen, men ere temmelig ubekjendte.

  1. Karen, udentvivl den ældste Datter af 2det Ægteskab og derfor opkaldt efter den første Kone, blev d. 8de Novbr. 1590 trolovet med Niels Hansen, Hans Jessen Søhanes Son (se S. 141, 223), men døde d. Ilte Juni 1591, for Brylluppet. i)

  2. Marine blev 1602 gift med Hans (Pedersen) Vandel, en født Riber, som efter at have været efterhånden Slotsfoged, Ridefoged og Slotsskriver på Alborghus, 1611 blev Tolder på Skagen, men vendte tilbage til Ålborg og blev Borgmester der.

  3. Margrethe, g. 1603 med den senere Rådmand Bagge Pedersen i Ribe. ') Dette findes i en Stambog, forfattet af Hr. Peder Jensen Hegelund, der døde som Præst i Daugberg 1809, efter Hans Jessen Søhanes Optegnelser i et Exemplar af Frederik d. 2den3 Bibel. Side 235

  4. Ingeborg, født i sin Faders 75de År), g. 1617 i sit 25de Ar med M. Kristen Nielsen Friis, Lektor i Ribe.

SE OGSÅ: http://arosleo.dk/doc/Slaegten%20Rosenstand.pdf Slægten Rosenstand Om Gerda Rosenstand (1880-1965) og hendes aner Foreløbigt manuskript af Jan Løve Østerbye september 2010

Laurids Tøgersen 526 Side 108

Laurids Tøgersen blev (2) gift 26. november 1570 i Ribe med

Ingeborg Lambertsdatter 527

Hun var født omkring 1542 i Ribe og døde 21. februar 1620 i Ribe.

view all 11

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Repositories
Repository name Sources Last change
Submitters
Submitter name Individuals Families Last change