About Laurids Thøgersen, Mayor of Ribe

Shared note

About Laurids Thøgersen, Mayor of Ribe
Laurids Thøgersen født i Ribe år 1517. dør 1 jan 1594 77 år gl. begravet i domkirken under en nu forsvunden sten.

Gift 1. 1549 med enken Karen Jensdatter Varder født c.1525 i Ribe ,Død 1570 og hun blev begravet den 2. april, 45 år gl. og hun er datter af sognepræst ved Kathrine kirken i Ribe, Jens Christensen Varder.

Laurids Tøgersen og Karen Jendatter Varders bøn

1 Lene Lauridsdatter L., f. 1549/55 Død 21/11-1602.
2 Kirsten/Kirstine Lauridsdatter., f: 24 nov 1552 i Ribe d. 1634.
3 Mette Lauridsdatter. f. 1549/55.
4 Karine Lauridsdatter.
5 Anne Lauridsdatter. ,
Gift 2 Ingeborg Lambertsdatter, født ca. 1542, død 21 Feb 1620.Ribe , 78 år gl. Hun var datter af rådmand Lambert Ibsen og hustru Lisbet/Else N.N.

Laurids Tøgersen og Ingeborg Lambertsdatters børn

6 Lambert Lauridsen.., f. i 1570'eme, d. 1616
7 Jens Lauridsen. Overlevede moderen. Ellers temmelig ukendt.
8 Oluf Lauridsen. Overlevede moderen. Ellers temmelig ukendt.
9 Karen Lauridsdatter. f. 1571/75 D. 11 jun 1591
10 Marine/Maren Lauridsdatter..
11 Margrethe Lauridsdatter. f. 1582 d. 27 nov 1637 ,
12 Ingeborg Lauridsdatter f. ca. 1592, d. 31 jul 1631 i Ribe.
Laurids Thøgersen ses omtalt som aktiv deltager i Ribes bystyre i Ole Degns bog Rig og fattig i Ribe, 1981, nemlig 1549, -52, -62 og -63 som skatmester, medlem af de 24 mænd i mange af årene mellem 1551 og -71, pengemester 1571-72 og 1583-84; endelig var han rådmand 1571-84 og borgmester fra 1584 til sin død 1594, endvidere fattigkassen Gildens forstander 1589-92. I 1571 kom Lavrids Thøgersen ind i Rådet. I 1584 var han Ribe Bys Pengemester, og samme år blev han af Lensmanden indsat som borgmester i Peder Hegelunds sted.

Den 12. juli 1584 blev den 7-årige Prins Christian, senere kong Christian IV, hyldet som tronarving i Viborg. Ribe By afsendte i den anledning en borgmester, Jens Andersen, 3 rådmænd, Laurids Thøgersen, Hans Jensen og Ib Thomsen, samt 4 borgere.

Ifølge Kinch bog om Ribes historie solgte Laurids Tøgersen krydderier og papir til hoffets brug på markedet i Kolding 1546 og var under Nordiske Syvårskrig i 1560'eme anfører for Ribes krigskontingent, både til lands og til vands. - Blandt den i Ribe fødte Hans Amerinus' digtsamling, udgivet 1576 i den tyske universitetsby Wittenberg, findes et digt til Laurids Tøgersen, hvor Gud anråbes om at begunstige hans foretagender, hvad enten han deltog i rådets forhandlinger, drog frem med en „dobbelthornet hær" af stude i fremmede lande eller hans handelsskibe pløjede havet!

Han ejede og beboede den store grundmurede gård på hjørnet af Storegade og Torvet, den senere gæstgivergård, Laurits Thøgersen har rimeligvis opbygget den efter branden i 1580.

Han fik også bygget det hus, der nu er hotel Dagmar, og som ligger lige overfor domkirken.

Han fik det bygget i 1581, som sin private købmandsgård. (Fra: Ole Degns doktorafhandlig: "Rig og fattig i Ribe").

Det er uvist, om det er det samme hus, som han beboede, mens han var borgmester: Da boede han iflg. Ole Degn i Storegade, på hjørnet ved torvet.

Han fik det bygget i 1581, som sin private købmandsgård. (Fra: Ole Degns doktorafhandlig: ”Rig og fattig i Ribe”).

Desuden nævntes han i 1583 sammen med Peder Baggesen og en teglmester som fæster af Ribe Bys gamle teglgård.

Ved sit ægteskab med Ingeborg blev Laurits svoger til digteren Jens Viborg, og iblandt dennes digte findes der et til ham, i hvilket digteren anråber Gud om at begunstige Laurits' foretagender, hvad enten han deltog i rådets forhandlinger eller drog frem med en dobbelthornet hær i fremmede lande, eller hans handelsskibe pløjede havet.

Det med den dobbelthornede hær er der en forklaring på: Laurits havde på et tidspunkt under 7-årskrigen mod Sverige anført byens krigskontingent til lands og til vands.

Lavrids Thøgersen nævnes 1546, da han var til marked i Kolding, hvor Jørgen Pedersen Rentemester købte konfektsukker, "peperkomyn" og papir af ham til Hoffets brug.

http://archive.org/stream/ribebyshistorieo02kinc/ribebyshistorieo02kinc_djvu.txt RIBE BYS Historie og Beskrivelse fra Reformationen indtil Enevoldsmagtens Indførelse. (1536—1660) af J. Kinch.

Lavrids Thøgersen Side 233 Lavrids Thøgersen blev i Juni 1584 indsat af Lavrids Lensmanden som Borgmester i Peder Mortensen Hegelunds Sted. Han var født i Ribe 1517. Hvem hans Fader var, ved jeg ikke ; hans Moder hed Maren Archesdatter og døde d. 10de Decbr. 1579 i en Alder af 96 Ar. Der nævnes 3 Søstre af ham. Maren, Karen og Inge, gifte med Rådmand, senere Borgmester Ib Tornum og Borgerne Peder Bosen og Henning Guldsmed, alle i Ribe. Han selv var 1546 til Marked i Kolding, hvor Jørgen Pedersen Rentemester kjøbte „Konfektsukker", „Peperkomyn" og Papir af ham til Hoifets Brug. 1549 havde han Bryllup med Karen, en Datter af M. Jens Kristensen Varder, den første Sognepræst ved St. Kathrine Kirke (se S. 71). Hun døde i Foråret 1570, blev begravet d. 2den April, ^j

Den 25de Novbr. samme Ar giftede han sig påny med Ingeborg Lambertsdatter, en Datter af den rige Rådmand Lambert Ibsen, hvorved han blev en Svoger til M. Jens Viborg (se S. 182). Iblandt Amerinus's Digte (Wittenberg 1576) findes et til ham, i hvilket Digteren anråber Gud om at begunstige hans Foretagender, hvad enten han deltog i Rådets Forhandlinger eller drog frem med „en dobbelthornet Hær" (bicorni exercitu) i fremmede Lande, ^) hvor hans Handelsskibe plojede Havet. — 1571 kom han ind i Rådet, var 1584 Byens Pengemester og blev, som ovenfor fortalt, samme Ar Borgmester, 1590 tillige Forstander for Gildon. -

*) App. Inecr. Rip., S. 61. — -) Heg. samtidige Almanakoptegnelse. På Lavr. Thøgersens og hans 2 Hustruers Ligsten (Terp.: Inscr. Rip., S. 71 fl.) skal rigtignok have stået, at hun døde 6te Novbr. 1560 i sit 55de Ar; men disse Tal kunne umuligt være rigtige. Se S. 71. — ^) Herved må udentvivl sigtes til, at han engang under Syvårskrigen mod Sverrig havde anført Byens Krigskontingent tillands og tilvands. Side 234

Han ejede og bebode den nuværende Gjæstgivergård på Torvet, hvilken grundmurede Gård han rimeligvis har opbygget efter Branden 1580, og var en velhavende Mand. Hans Død indtraf Nytårsdag 1594 ; hans Enke overlevede ham i 26 År (t21deFebr. 1620).

— Af sit første Ægteskab havde han 3 Døtre:

  1. Lene, gift 1. med Oluf Nielsen, Borger i Ribe, Son af Kanniken Niels Torkildsen (se S. 52). —2. med Biskop Hemmet, om hvem der senere vil blive Tale.

  2. Kirstine, gift med Rådmand And. Sor. Klyn (se S. 220).

  3. Mette, gift 1572 med Bertel Nielsen Skrædder (se S. 102), efter hvis Død hun giftede sig påny med Povl Jensen Kræmer i Ribe.

Af hans andet Ægteskab kjendes 3 Sonner og 4 Døtre :

  1. Lambert Lavridsen var en virksom Handelsmand, men forgik 1616 med Skib og Gods på en Rejse til Frankrig, hvorefter Familien gik fra Arv og Gjæld efter ham.

5 og 6. Jens og Oluf overlevede Moderen, men ere temmelig ubekjendte.

  1. Karen, udentvivl den ældste Datter af 2det Ægteskab og derfor opkaldt efter den første Kone, blev d. 8de Novbr. 1590 trolovet med Niels Hansen, Hans Jessen Søhanes Son (se S. 141, 223), men døde d. Ilte Juni 1591, for Brylluppet. i)

  2. Marine blev 1602 gift med Hans (Pedersen) Vandel, en født Riber, som efter at have været efterhånden Slotsfoged, Ridefoged og Slotsskriver på Alborghus, 1611 blev Tolder på Skagen, men vendte tilbage til Ålborg og blev Borgmester der.

  3. Margrethe, g. 1603 med den senere Rådmand Bagge Pedersen i Ribe. ') Dette findes i en Stambog, forfattet af Hr. Peder Jensen Hegelund, der døde som Præst i Daugberg 1809, efter Hans Jessen Søhanes Optegnelser i et Exemplar af Frederik d. 2den3 Bibel. Side 235

  4. Ingeborg, født i sin Faders 75de År), g. 1617 i sit 25de Ar med M. Kristen Nielsen Friis, Lektor i Ribe.

SE OGSÅ: http://arosleo.dk/doc/Slaegten%20Rosenstand.pdf Slægten Rosenstand Om Gerda Rosenstand (1880-1965) og hendes aner Foreløbigt manuskript af Jan Løve Østerbye september 2010

Laurids Tøgersen 526 Side 108

view all 22

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Repositories
Repository name Sources Last change
Submitters
Submitter name Individuals Families Last change