About Anne Peders Fra Ribe

Shared note

About Anne Peders Fra Ribe
En hustru kaldes Peders, hvis hendes første ægtemand hedder Peder. Og dette navn beholder hun også i dette tilfældeved andet ægteskab. Se den samtidige dokumentation for hendes navn. Kan det blive meget tydeligere? En kvinde kaldes Pedersdatter, hvis hendes far hedder Peder. Men ingen nulevende kender Anne Peders fars navn! Lad være med at ændre hendes navn.

Anne Peders er f.c. 1499 og død 1 maj 1578 i Ribe

I arkivar Ole Degns doktordisputats: Rig og fattig i Ribe.( Udgivet af Jysk selskab for historie. Universitetsforlaget i Aarhus 1981 ) angives at Peder Ibsen (Jepsen) døde efter 1531, men før 1539. Han var rådmand og studehandler. Dennes enke Anne (f.ca. 1499- d.1 maj 1578) gift m. Jørgen Pedersen Juel borgm. 1537-1546, og Peder Ibsens datter Cecilie gm. Rådm. Bagge Jensen, hans datter Anne gm. Borgm. Jens Christensen Hegelund. (Ole Degn har i årevis studeret Ribes usædvanligt righoldige arkivalier fra de 15-1600 århundreder.)

ifølge J. Kincks: Ribe bys historie bind 2 p. 61.

Jørgen Pedersen Juel havde giftet sig med Anne, som var Enke efter en Peder Ibsen, og som derfor selv i sit andet Ægteskab ved blev at kaldes Anne Peders. Det var med hende, at han havde fået Fæstet på Ondaften. Selv havde han ingen Børn ; men hans Hustru havde flere Børn af første Ægteskab. Den ene Datter, Anne, blev gift med den senere Borgmester Jens Kristensen Hegelund og ved ham Moder til Biskop Hegelund. En anden Datter, Cecilie, blev 1545 gift med den senere Rådmand Bagge Jensen og ved ham Stammoder til den bekjendte Familie Baggesen, som kom til at spille så stor en Rolle i Ribe.

Vi har desuden følgende primære historiske kilder: Hendes barnebarn:

Biskop Peder Hegelunds: Almanakoptegnelser 1565-1613 I og II (her kaldet A) udgivet af Bue Kaae tillige med Bue Kaaes Biografi af Biskop Peder Jensen Hegelund (her kaldet B) Udgivet af Historisk samfund for Ribe Amt 1977

Ifølge (B p. 11) blev Peder Jensen Hegelund i Ribe gift med Anne Pedersdatter, datter af den i øvrigt ukendte, men sikkert velstående ribeborger Peder Ibsen og dennes hustru Anne, der efter sin mands død giftede sig med den ansete Ribeborgmester Jørgen Pedersen Juel, i hvis hus døtrene Anne Pedersdatter og Cecilie Pedersdatter voksede op.

Stedfaderen, Jørgen Pedersen Juel, døde i en ret ung alder 1546, men forinden var Anne Pedersdatter blevet gift med borgmester Jens Christensen Hegelund, og som den formentlig ældste søn i dette ægteskab fødtes 9 jun 1542: Peder Jensen Hegelund, der således både på fædrenes og mødrenes side havde sin rod i det velbjergede borgerskab, i et borger-patricitet, der var en god ballast for den, der stævnede ud i livet- dengang som senere. Peder Hegelunds moster , Cecilie Pedersdatter , blev 1545 gift med den ansete Ribekøbmand Bagge Jensen, senere rådmand i Ribe.

I modsætning til sin mand (Peder Ibsen, der var Hegelunds bedstefar og død for længst) omtales Anne 7-8 gange i almanakoptegnelsene. (Hans egen mor Anne Pedersdatter, Peder Ibsens datter, som er død 6 apr 1562 omtales og mindes kun som afdød.)

Og det ser ud til, at Peder Hegelund har haft et nært forhold til sin bedstemor, Anne.

Hun omtales bl.a.(Bind I p. 25) 17 juni 1567 Jeg fik breve fra Ribe, fra mor, faster, søster ……min bedstemoder etc. (Bind I p. 27) 10 lul 1567 . Jeg skrev til Ribe til fader, moder, bedstemoder etc. (Bind I p. 74) 18 sep 1571 Bedstemoder og moster overbeviste …(Bind I p. 75) 4 okt 1571 Bedstemoder deltager i Hegelunds bryllup i Ribe. (Bind I p. 25) 1-15 nov 1572 beff Anne Peder Ibsens oc Else Lamberts med deres arvinger forligte om gield oc regnskab, oct skulle M: Iacob fornøie Else Lamberts 170 dl, noch skulle hand giffue Anne Peders selff 40 dl. Etc (Bind I p. 128) 1 maj 1578 Salige Peder Ibsens oc Jørgen Juels Effterleffuerske dør . 28 maj 1578 skifte af bedstemoder, salige Anne Peder Ibsens, efterladte ejendele.

(Den mor, han nævner er faderen Jens Christensen Hegelunds anden Hustru Marine Kristensdatter (Klyne), enke efter Jens Klyne, borger i Ribe. (g.15 sep 1566))

Vi får ikke et præcist kendskab til Annes efternavn. Peder Hegelund omtaler hende flere gange som sin bedstemor og kalder hende Anne Peder Ibsens, Anne Peders ( A 1-15 nov 1572). (eller Anne Ibsen, der dog ikke nødvendigvis er hendes fødenavn.) I slægtssammenhæng omtales hun også af nogle slægtsforskere som Anne Peters, vel for at markere hendes tilknytning til Peder Ibsen. Og vi har ikke bedre navn for hende. Iøvrigt skriver J. Kinck i Ribe Bys Historie (bind2 p 60) at Anne kaldes Anne Peders også i sit andet ægteskab med Jørgen Pedersen Juel

Vi har ingen dokumenteret grund til at kalde hende Anne Pedersdatter, som nogle slægtsforskere har gjort og da slet ikke Anna Marine Pederdatter Bååt. .

Denne profil afløser en profil vedrørende Anna Marine Pederdatter Bååt, der vel oprindelig er begyndt med at være en seriøs profil med Anne gift med Peder Ibsen, men ved sjuskede og forkerte fletninger er hun efter snesevis af tilføjelser og usædvanligt mange afskedigelser af administratorer og kritikløse citater fra andre slægtssider endt med at blive en profil blandet sammen af kvinder fra tre forskellige slægter, der ikke har noget med hinanden at gøre: ( fra den her omtalte Ribeslægt, fra en herredsfogedslægt i Vammen og fra en svensk adelsslægt.)

Det skal bemærkes at hendes barnebarn Peder Hegelund i sin 630 siders almanakoptegnelser og dagbog ikke noget steds antyder en forbindelse til Vammen eller Sverige. Hun har boet i Ribe med sine to ægtemænd og to døtre hele sit liv. Hun har heller ikke haft en søn Jacob Pederssøn født og opvokset i Vammen og Viborg.

Anne blev efter Peder Ibsens død gift med Jørgen Pedersen Juel omkring 1544. (Jørgen Pedersen Juel blev født omkring 1496 i Horsens, Nim Herred, Skanderborg Amt og døde den 21 Apr. 1546 i Ribe, Ribe Herred, Ribe Amt. 50 år) Med ham fik hun sønnen Hans Jørgensen fc. 1544 i Ribe.

Kort før sin død overdrog hun fæstet af "Ondaften", den nuværende "Lundgaard", som ligger i Fardrup sogn, lige ved Ribe markskel, til denne søn.

view all 13

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Repositories
Repository name Sources Last change
Submitters
Submitter name Individuals Families Last change