ID: I191

Shared note

ID: I191
Name: Hans Iversen WANDAL
Prefix: Bishop
Given Name: Hans Iversen
Surname: Wandal
Sex: M
Note:
<b>Wandal, Hans,</b> 1579-1641, Biskop,
var født 20. Avg. 1579 i Ribe og Søn af Raadmand Iver W. Moderen,Susanne, var
Datter af Præsten J. P. Grundet (VI, 227). Han gik først i Ribe
Skole, men kom o. 1589 til Herlufsholm, hvorfra han blev Student
o. 1596. Efter at have afsluttet sine Studier ved Universitetet rejste
han 1601 til Wittenberg og besøgte derefter flere andre tyske
Universiteter. 1602 optoges han i Huset hos H. Rosenkrantz paa
Rosenholm. 1604 kom han til Vosborg som Hovmester for Preben
Gyldenstjernes 3 Sønner, Knud, Ejler og Henrik, med hvem han
rejste udenlands 1607. I 7 Aar gjennemrejste de Tyskland,
Frankrig, Schweits, England, Spanien og Italien. I Strasburg opholdt
de sig fra 1608 af i 2 Aar, og her tog W. Magistergraden. Rejsen
afsluttedes med et længere Ophold paa den berømte Fyrsteskole i
Tübingen. Efter Hjemkomsten blev W. 1613 Sognepræst ved
Graabrødrekirke i Odense. 1615 og 1616 maatte han afgive
Vidnesbyrd i den Sag, der var rejst imod den fynske Biskop H. Knudsen
Veile, som blev afsat paa Grund af kalvinistisk Vranglære. 1617
udnævnte Kongen ham, uden forudgaaet Valg af Stiftsgejstligheden,
til Biskop i Viborg. 1620 blev han Dr. theol. Under de
kejserlige Troppers Indfald i Jylland maatte han 1627-28 tage Ophold
uden for sit Stift. 1629 deltog han i et Møde i Kjøbenhavn, som
forberedte Forordningen om en skærpet Kirketugt. 1635 sad han
i en Kommission, som holdt Forhør over Kirsten Munk (XI, 529)
angaaende hendes Forhold til Rhingreven, og 1638 deltog han
med Landets øvrige Bisper i Rigsdagen i Odense i Anledning af
nye Skattepaalæg. Han døde 16. Dec. 1641. -- 25. Avg. 1616
ægtede han Margrethe (d. 1647), Datter af Raadmand Joh.
Burchardsen i Odense. Han har udgivet 6 Ligprædikener.

Kirkehist. Saml. 3. R. V, 93 ff.

<i>S. M. Gjellerup.</i>

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Repositories
Repository name Sources Last change
Submitters
Submitter name Individuals Families Last change