Biografi ● Levnedshistorie ● Livsskildring

Shared note

Biografi ● Levnedshistorie ● Livsskildring
Opdateret august 2014

Af Anthony Svane

Anders Sørensen Klyne - Rådmand i Ribe
Hans forældre var
Søren Jacobsen Stage og Anna Sørensdatter Klyne
Sammen fik de mindst 4 børn, herunder sønnen;
Anders Klyne, borger i Ribe og gift med Kirstine Lauridzdatter Tøgersen - Borgmester Lauridz Tøgersen datter.
Født i nov. 1551 og har sandsynligvis gået i latinskolen Ribe.
Gift d. 29 Juni 1572? (Kjartan@post2.tele.dk).
1573 stod han i en lille kræmmerbod i Nørregade.
1577 medejer af "Store Kro".
1577 majgreve og hospitalsforstander.
22 Jul 1588 rådmand.
Havde mindst 9 børn, der levede i 1598.
¥ 16 nov 1551 i Ribe † 4 maj 1598 i Ribe1 Begravet: 7 maj 1598 i Ribe
Anders & Kirstines børn der er kendte:
Anne Andersdatter Klyne 1575 - 1640 ....Gift med Biskop Peder Hegelund2
Karen Andersdatter Klyne 1577 -1615 ....Gift med Niels Hansen Søhane, som ikke var fri for at ligne sine svogre i voldsomhed og lyst til optøjer og var vistnok tillige en dårlig person, som snart satte den formue, som han og hans Kone havde arvet, overstyr. Familiens kår vare således kun tarvelige.....Konen og et Par af Børnene omkom på en Sørejse mellem Sønderho og Ribe d. 12te Juni 1615
Lisbeth Andersdatter Klyne 1585 -1659 ....Gift d. 8 jul. 1604 i Ribe med med Jens Andersen Guldsmed, søn af Anders Lydiksen Guldsmed og Karen Christensdatter. Jens Andersen Guldsmed blev født i 1570-1585 i Ribe og døde omk. 1647 i Højerup. ....Lisbeth døde d. 1 Sep. 1659, Ribe i en alder af 73 år
Ingeborg Andersdatter Klyne 1593 - 1668 ......Gift med Dr. Chr. Bording .....rektor på Aarhus Katedralskole fra 1604-05, hvorefter han tog doktorgraden i København hvorfter han blev medikus i Ribe og i 1638 blev han ærkedegn i Kapitlet. Han døde i 1640….De fik bl.a. sønnen Anders Christensen Bording, 21.1.1619-24.5.1677, en dansk forfatter der startede en pionerindsats ved at producerede og udgive månedsavisen ”Den Danske Mercurius”, første gang blev udgivet i 1. august 1666 i overensstemmelse med en kgl. befaling/godkendelse, som betød et vendepunkt i den danske journalistiks historie.
Madsine Andersdatter Klyne 1587 -1625
Marine Andersdatter Klyne 1588 -1651 .....Gift i 1605 med købmand Peder Jakobsen, borger i Odense, en søn af biskop Jakob Madsen.
Frederik Andersen Klyne,1589 -1657, den yngste søn der ved faderens død ofte kom i Biskop Peder Hegelunds hus, blev en ordentlig og hæderlig mand. Han døde 1627 som magister og sognepræst i Vindinge (nu Fuirendal) og Kvislemark. ....Det var her at Jørgen Fuiren enke fik datteren Marie - hun kun 15 år gammel i 1639 - gift med den studerede og ambitiøse 33 årig borgmestersøn Hans Svane, der i 1635 blev professor i orientalske sprog og kom til at eje store dele af området.
Anders 3 andre Sønner .....Anders havde yderlig 3 sønner der alle - med undtagelse af en - var af en uregerlig natur. 2 døde en voldsom død (Søren & Jens) og en tredje ved halshugning (Hans). Et uddrag fra "Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede" side 259 står der bl.a.
"Paa samme Tid "slog Søren en Skræderkone blaa", men dræbtes derpaa i et Slagsmaal i Altona 1602. Jens traadte nu noget i Skygge for den yngre Broder Hans, der imidlertid var bleven voksen. Jens slog kun ved Nattetid nogle Ruder ud og blev selv saaret i Haanden, men paa samme Tid indlod Hans sig i Kamp med to, som han begge Saarede, og overfaldt og myrdede derpaa den 72-aarige Raadmand Hans Jessen, hvem Familjen skyldte 150 Daler. I denne Anledning blev Hans selv halshugget i Ribe 1604 og "døde kristeligt", som Biskop Jens Hegelund udtrykker sig. Jens var nu bleven mere adstadig; derfor løb han ogsaa fra Raadhuskælderen, da en, der beskyldtes for at have stjaalet et Faar, vilde efter ham med et Tinkrus, fordi Jens, den Gang den anden begyndte at synge: "Munken han sprang i Abildgaard", havde afbrudt ham med: "Sprang der ikke et Faar med?" Jens var fremdeles den eftergivende, da senere en paa Gaden tog Bøssen fra ham og satte ham en Daggert for Brystet. Aar 1608 fik han endnu givet en Vintappersvend en paa Øret, men blev selv, da han om Aftenen gik ned i Vinkælderen, temmelig haardt saaret med en Stage i Hovedet. Aar 1610 endelig døde han, idet han med Spyd i Haand stod og saa paa to, der sloges, af hvilke den ene da jog ham sit Værge gennem Brystet. Drabsmanden henrettedes siden i Viborg."
Sådan døde Anders Sørensens Klyne.
Udddrag fra Lindevangs hjemmeside.
"Den 5. maj 1598, samme dag som Ribe Latinskole havde sin majfest, indtraf imidlertid en sørgelig begivenhed. Anders Sørensen Klyne, herredsfogeden i Gørding Herred Søren Jensen Bramming og Jakob Svanning havde været sammen hele eftermiddagen og havde drukket godt, først hos Jakob Svanning og derefter hos Anders' svigersøn biskob Hegelund. Men under festlighederne i biskoppens gård var herredsfogeden blevet temmelig beruset, og da han i kådhed truede Anders med sit sværd, ville denne parere med et spyd, han havde med sig - vistnok også for sjov. Pludselig snublede herredsfogeden (han var jo stangdrukken) og kom derved til at såre Anders sådan i benet, at han døde 4 dage senere. Herredsfogeden Søren Bramming blev straks arresteret, men slap atter løs ved kaution. Skønt der ikke var nogen grund til at antage, at gerningen skete forsætligt, forfulgte Anders Sørensen Klynes slægt dog sagen imod herredsfogeden med stor iver, og Jakob Svanning førte sagen for dem med stor dygtighed."

Paa et Epitafium over Anders Sørensen Klyne og hans Hustru, som dog ikke længere eksisterer, fandtes følgende Hovedindskrift:
"Her hviler i Herren Erlig Mand Anders Søffrensön, Raadmand udi Ribe, som af sit Banesaar hensoff paa den fierde Dag den fierde Maji Anno 1598, udi Christi Naades sande Bekiendelse i hans Alders 48 Aar. Efterlod 4 Sönner og 5 Døtter".
Det passer så ikke helt med, at han skulle være født i november 1551.
Note 1:
I 1573 kom han desværre til - ved et Drikkelag - at dræbe en Rådmands Søn med en Kniv. Han døde d. 4 maj 1598 efter et drikkelag i Biskop P. Hegelunds Hus, hvor han blev såret af Herredsfoged Søren Jensen Bramming.
Note 2:

Biskop Peder Hegelund - der var søn af Rådmand Jens Kristensen Hegelund - var gift 2 gange før han blev gift med Anne Klyne i 1594. Første gang med Anne Jensdatter - som formentlig døde i barsel - og senere med hans elskelige Margrethe Jørgensdatter med hvem han fik 7 børn - men hun døde slidt op af de mange børn.
Kilder:
Ribe Bys Historie og Beskrivelse fra Reformationen indtil Enevoldsmagtens Indførelse (1536-1660), af J.F.Kinch, Kjøbenhavn, 1884, p. 223.
Samlinger til Jydsk Historie og Topografi 1. Rk., 1. Bind
Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges optegnelser. Skrifter / udgivet af Jysk Selskab for Historie 25, Af Ole Degn (1971), p. 109, Anders Sørensen Klynes egne optegnelser.
Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges optegnelser. Skrifter / udgivet af Jysk Selskab for Historie 25, Af Ole Degn (1971), 40
Rig og fattig i Ribe, af Ole Degn, Jysk Selskab for Historie, Universitetsforlaget i Aarhus, 1981, bind 2, p. 184, p. 186.
Personalhistorisk Tidsskrift, 1991, Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe II, Slægten Krabbe, af Ejnar C.Larsen, p.1-13.
Slægter af Frede Terkelsen, 1961, kap. 1, Enevold Terkelsens slægt, Slægtens ældste led, Jacob Stage, Hans Svaning m.fl., p. 12.
Gamle Jydske Tingsvidner, samlede og udgivne af O. Nielsen, dr.phil., arkivar, Kjøbenhavn, 1881, p. 84-85.

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Repositories
Repository name Sources Last change
Submitters
Submitter name Individuals Families Last change