Tilføj notat

Shared note

Tilføj notat

Svanekiær-slægten
Svanekiær Service
Slægtsforskning
Familiens udspring
Tidligste aner
Thomas N. Svankiær
H.C Svanekiær
T.J.Svanekiær
Edvard Svanekiær
Emil Svanekiær
Asta Svanekiær
Fotoalbum
Min gæstebog
Kontakt mig
Thorø og Harald Plum
Thors Passage
Allersborg
Debatten 1981
C.J Bonnesen
Thormonumenter
Kunst fra Nørrebro
Lauritz Rasmussen
Ølunds Mølle
Jagtvejens Mølle
Kildemateriale
Gode Bøger
Antal besøg:

Ølunds Mølle

Lidt om Ølunds Mølle og Ølund-familien

Ølunds Mølle og Ølund-familien.

Grundlæggeren af Ølunds Mølle, Christian Johansen Ølund blev født i 1769 i landsbyen Ølund, Skeby Sogn, Lunde Herred i Odense Amt på Fyn.
Han blev døbt i Skeby Sognekirke den 4 juni 1769. Hans forældre var Johannes Larsen(Lauritzen) af Ølund, og Anne Sophie Christensdatter (Schoit?). Johannes Larsen (Lauritzen) er født i 1737 og døbt 13 januar 1737, hellig 3 kongersdag, i Skeby Sogns kirke, hans fader var Lauritz Johansen, født omkring 1700-10, moderen ukendt pt. (OBS! Johannes han burde have været døbt Lauritzen efter sin fader)
Faddere ved dåben af Christian Johansen Ølund var: Niels Møller af Lunde Mølle, Lars Johansen, Jørgen S……sens kone, C…h Matthiesens kone, alle 3 af Ølund, og Provstinde Høst som bar ham.

NOTE!
Christians fader Johannes Larsen må være identisk med em Johannes Lauritzen der er født i Skeby Sogn den 13 januar 1737 – hans fader hed Lauritz Johansen, Johannes Larsen er samtidig blevet viet til en Anne Sophie Christiansen Schoit omkring 1767 i Skeby i Odense – deres første barn bliver født i 1767- Det er også meget sansynligt at Johannes Larsen/Lauritzen var møller eller møllersvend ved Lunde Mølle da Lunde-Mølleren Niels er repræsenteret som fadder ved flere af hans børns dåb.

Søskende til Christian Johansen Ølund:

Laurids Johannes Ølund
Født 1767 i Ølund - Skeby Sogn og døbt i Skeby Sogns Kirke ”den 2 juli 1767 i guds huusdom Mariæ Besøgelsesdag”, faddere ved dåben var:
Laurids Jensen, Jacob ……, og Jørgen Simonsens kone, alle af Ølund, Lunde Møller og kone, Hans Knuds… af Ørritzlef i Otterup Sogn og Provstinde Høst som bar ham.

(Christian Johansen Ølund født 1769)

Anne Cathrine Johansen Ølund
Født 1773 i Ølund -Skeby Sogn , hjemmedøbt den 22 april og den 9 maj i Skeby Sogns Kirke. Faddere ved dåben var: Niels? Møller i Lunde, Jørgen Simonsen, Erich Nielsen, Henning Olufsen og Henrich Johansen, alle af Ølund, så og forpagterens Bent Andersens kone af Lunde, som bar barnet.

Rasmus Johansen Ølund
Født den 25 maj 1777 i Ølund – Skeby Sogn og strax fra fødselen af jordemoderen
Giertrud Chrisophersdatter i Eighoved? Formageligt hjemmedøbt, hvorpå han og samme dag, som var Trinitatis søndag, blev i guds hus frembåren, faddere var: Erich Nielsen af Ølund, Skipper A…… Dagstrup ag Gierskov, Hans Madsen, Hans Mortensens hustru og Enken Marie Ditlevsdatter begge af Ølund, og Hans P… sens hustru af Schebye som bar ham.

Rasmus blev viet til Kirsten Andersdatter, hun blev født i Skeby Sogn i 1782. De fik mindst ét barn, en søn der blev døbt Jørgen Rasmussen. Rasmus Johansen og Kirsten Andersdatter boede som aftægtsfolk på sønnens gård ved FT-1850 i en alder på hhv. 73 og 68 år. Gården lå i Lumbye Sogn - Lunde herred.

Jens Johansen Ølund
Født 1779 i Ølund – Skeby Sogn og døbt i Skeby Sogns Kirke den søndag den 10 post trinitatis, 8 august 1779. Faddere ved dåben var: Niels Møller af Lunde Mølle, Jens Rasmussen af Ørritzlef, Skoleholder Hoff af Hessum? , Jørgen simonsens hustru af Ølund og Provstinde Høst af Schebye, som bar barnet. Jens døde som spæd.

Søndag 15 post Trinitatis, den 12 september 1779 blev Johannes Larsens hustru introduceret.

Christian Johansen Ølund blev viet omkring 1794 til Christiane Pedersdatter der var født omkring 1769.

De fik følgende børn:

Tvillingerne Anne Sophie og Caroline Ølund født den 2 marts 1795 i Myntergade i København og døbt i Nikolaj Kirken i København den 29 marts samme år. (fra KB)
Den 20 marts – Christian Johannesen Ølund brændevinsbrænder i Myntergaden, og Christiane Pedersdatter, tvillingerne, a’ født den 2 marts: Anne Sophie, faddere: Bogtrykker Schulz, Brændevinsbrænder Gydler,Hørkræmmer Møller, Fru Schulz og Jomfru U..hun. b’ født den 2 marts : Caroline , Bogtrykker Schulz, Brændevinsmand Dons, Rasmussen, Madam E.. Juuels, Madam Severine.

Johannes Ølund, født 1798, hvor vides ikke pt.
Johannes bliver møllermester ligesom sin far, Christian Johansen Ølund – og overtager Svanemøllen fra sin far efter dennes død i 1828 – han er reg. som ugift møllermester i en alder af 47 år, boende på adressen udenbyes klædebo matr. 141 forhuset., ved FT-1845. Der kendes ingen børn af Johannes Ølund.

Ane Cathrine Sophie Ølund, født 1800, hvor vides ikke pt.
Hun blev viet i en alder af 35 år i 1835 i Citadel-kirken til Christian Christopher Gøttsche Holm. Han var født den 23 marts 1796 på Donse Krudtmølle fra 1704 som lå ved Gunderød, han var søn af Mølleejer Christian Holm og moderen Frederikke Holm , født Gøttsche. – Christian Christopher Gøttsche Holm var officer i den Dansk-Tyske krig 1848-50 hvor han var blandt de faldne i 1848. Forlovere ved deres vielse var Johannes Ølund ejer af Svanemøllen og Christian Ølund ejer af Ølunds Mølle.

Note: Det fremgår tydeligt af ovenstående KB-udskrift at både Johannes og Christian, begge sønner af Christian johansen Ølund; er mølleejere i 1835.

Tvillingerne Caroline og Anne Kirstine Regine Ølund, født den 23 februar 1803 på Svanemøllen og døbt i Trinitatis Kirke den 6 april 1803. Den 6 april fik Christian johansen Ølund, Møller, og Christiane Pedersdatter paa SvaneMøllen, døbt sine tvillingedøtre, født den 23 februar, den 1’ste kaldet Caroline, Fru Cathrine Holck bar hende og jomfru Severine ….. holdt huen, den 2’den kaldet Anne Kirstine Regine, fru Kirstine Falck bar hende og jomfru Dorothea Falck(?) holdt huen, Hr. Kaptain Henrich Holck, Hr. Kaptain Friderich Falck og Kaptain Johan Olsen(?) var faddere.

Christian Ølund født den 7 maj 1805 på Svanemøllen og døbt i Trinitatis kirken den 19 juli 1805 . Samme dag fik Christian Johannesen Ølund, Møller og Christiane Pedersdatter på Østerbro døbt en søn kaldet: Christian . Fruen Margrethe Falck bar ham og Jomfru Lorentzen holdt huen, Hr. Kaptain Wilhelm Falck, Hr. Kammerjunker Schak Brockdorf og faderen var faddere.
Christian Ølund overtog Ølunds Mølle efter sin faders død i 1828
Christian Ølund blev viet til Louise Schrøder omkring 1832. Louise Magdalene Cathrine Schrøder var født i Kiel i Holsten omkring 1810.

De fik følgende børn:

Christian Sigfred Ølund , født på Nørrebro i København i 1830 og døbt i Trinitatis Kirken den 10 juni 1830.

Sophie Caroline Christine Ølund, født på Nørrebro i København den 18 maj 1833 og døbt i Trinitatis Kirken den 12 juli 1833(6’te søndag efter Trinitatis), Forældre: Møller Christian Ølund og Hustru Louise Magdalene Cathrine Schrøder Ølund Mølle 77,171. Faddere ved dåben var: Madam Schrøder, fuldmægtig B…., Jomfru Sophie Ølund paa Svanemøllen og Møller Johs.Ølund ibid, Captain Holm i citadellet, Student Øllgaard i Kannikestræde 47.

Sophie Caroline Christine Ølund blev som 20 årig den 10 august 1853 viet i Abel Cathrines Stiftelse i København til Jens Adolph Frederik Clausen von Kaas. Han var 27 år ved vielsen og er født i 1826. Forlovere var: Hoteleier Lauritz Johansen i København, skovfoged og Møller Ølund paa Fortunen. Forrettet paa Fortunen efter kongebrev af 6 august 1853, alle de nødvendige attester er fremlagt.

Louise Regine Ølund, født på Nørrebro i København i 1835
Louise Regine Ølund blev viet som 19 årig den 10 august 1855 i Garnisons Kirken til Lorenz Christian Neuhaus der var 31 år ved vielsen og født i 1824, Forlovere var:Christian Ølund Kgl. Skovfoged og Generalkrigskommisær Michealsen, huusingulation kongebrev af 4 august 1855, henhørende til Lyngby Sogn, vielsen forrettet af Heer Pastor Bl…..

Oscar Christian Ølund, født på Nørrebro i København den 7 juli 1837 og døbt i Trinitatis Kirken den den 17 september 1837 (17’ende søndag efter Trinitatis.). Forældre Møller mester Christian Ølund og hustru Louise Magdalene Cathrine Schrøder , Nørrebro.
Faddere ved dåben var: Madam Schrøder, Madam Øllgaard Møller + Ølund, Captain Holm, Auditeur Poulsen.
Oscar Christian Ølund blev som 36 årig, den 26 februar 1874 viet til 25 årige Caroline Jørgensen Møller i Lading Sogn i Århus amt. Hun var født i 1847. Forlovere ved vielsen var S. Møller af Norring og J. Møller af Skjødelev, vilesen blev forrettet i brudens hjem. Ingen tinglysning har fundet sted – vielsen foretaget i henhold til kongebrev dateret den 13 februar 1874.

Johannes Wilhelm Ølund , født på Nørrebro i København den 7 april 1840 og døbt i Trinitatis Kirken den 12 juli 1840, (4’de søndag efter Trinitatis) Forældre: Møllermester Christian Ølund og Hustru Louise Schrøder, Nørrebro nr. 171. Faddere ved dåben var: Madam Schrøder og forældrene.
Johannes Wilhelm Ølund blev som 35 årig den 21 december 1865 viet i Trinitatis Kirken til Ane Margrethe Sørensen der var 19 år og født i 1845. Forlovere var: …………. A. Gisling(Gisting?) Adelgade 29 og Høker Peter Sørensen Adelgade 17(brudens fader) Vielsen blev forrettet i huset Adelgade 29 efter kongebrev af 5 december 1865.

De fik følgende børn:

Regine Louise Ølund født i København den 28 marts 1866 og døbt den 10 maj 1866 i Trinitatis Kirken. Forældre: Johannes Wilhelm Ølund Urtekræmmer og Ane Margrethe Sørensen Adelgade 29. Faddere ved dåben var: M..ane Sørensen, jomfru Johanne Sørensen, Hr. Høker Sørensen.

Christian Marius Peter Ølund født i København den 5 marts 1868 og døbt den 6 maj 1868 i Trinitatis Kirken , forældre: Johannes Wilhelm Ølund Urtekræmmer og Ane Margrethe Sørensen Adelgade 29 , faddere ved dåben var: Madame, jomfru Camilla Sørensen, Høker Peter Sørensen– Christian Marius Peter Ølund var kontorist i 1885.

Oscar Edvard Ølund født i København den 17 juni 1869 og døbt den 8 oktober 1869 i Trinitatis Kirken, Forældre: Johannes Wilhelm Ølund Detailhandler og Ane Margrethe sørensen Adelgade 31 (bemærk! Flyttet fra Adelgade 29) Faddere ved dåben var: Madam Nielsen, Fru Brasch og Str….. Brasch - Oscar Edvard Ølund var bogbinderlærling i 1885.

Sofie Camilla Ølund født i København den 12 september 1873 og døbt den 17 april 1874 i Helligåndskirken. Forældre: Kaptain Johannes Wilhelm ølund og Ane Margrethe Sørensen (Skouboegade 45??), Fadere ved dåben var: Fru Brasch og frk. Clausen

Christian Ølund og Louise Schrøders børn fortsat:

Edvard Rudolf Sigfred Ølund født i Lyngby Sogn den 6 marts 1843 og døbt i lyngby Sognekirke den 30 maj 1843. Forældre: Skovfoged Christian Ølund i Fortunen og hustru Louise Schrøder , båret af madam , (navn mangler i kb-udskrift), faddere var: Rudolph (efternavn mangler) i Fortunen, Møller Ølund af Svanemøllen, Gaardeier Schuberth af Fortungaarden og faderen.
Note: Det fremgår tydeligt af ovenstående KB-udskrift at faderen, Christian Ølund er Skovfoged i Fortunen (læs: dyrehaven) i 1843 – det vil sige at Ølunds Mølle sandsynligvis er afhændet eller bortforpagtet mellem 1840 og 1843.

Christian Johansen Ølund fortsat:

Ifølge FT-1801 boede familien Christian Johansen Ølund i udenbyes klædebo kvarter matrikel 36,107 på Østerbro, og havde følgende børn (fremhævet)
Christian Ølund, 32 år, husbond , Møllermester
Christ. Pedersdatter, 32 år, husmoder, hans kone.
Johannes Ølund, 3 år, deres søn født omkr. 1798
Ane Cathrine Sophie Ølund, 1 år, deres datter , født omkr. 1800

Samboende på ovenstående adresse med familien Ølund var både en møllermester Rasmus P.Møller samt flere møllersvende, møllerdrenge og tjemestefolk – det må antages med rimelig sikkerhed at der må være tale om Svanemøllen som Christian Ølund overtog i 1801. -

Svanemøllen og Ølunds Mølle

Svanemøllen er opført som stubmølle i 1758. I 1771 blev Svanemøllen erhvervet af Casper Fr. Schmidt der også var ejer af Gothers Mølle. I 1773 nedbrændte hele den gamle stubmølle, den blev opført igen som en Hollandsk mølle med drejelig møllehat. Casper Fr. Schmidt overtog i 1773 også den gamle barkmølle Lille Blegdams Mølle der lå ved mosaisk kirkegård på Nørrebro. Da den Kongelige Grynmølle som stod ved Gammel dok på Christianshavn nedbrændte i 1779, blev det overdraget Svanemøllen at forsyne Flåden med mel og gryn.
I 1801 overgik Svanemøllen til brændevinsbrænder Christian Johansen Ølund, som også opførte den berømte Ølunds Mølle lige nord for Nørrebros runddel i 1826. Ølunds-Møllen blev opført som hollandsk mølle og vingeakslen var lavet af jern i stedet for egetræ da brandfaren derved formindskedes. Ved opførslen stod den frit og dannede nærmest en slags bygrænse. Møllen var ottekantet og gulmalet. Ølunds Mølles hat, vinger og overbygning blev, ifølge en tegning af Both, nedtaget allerede i 1870, fordi møllen efterhånden lå indeklemt mellem de høje nye huse som blev bygget på Nørrebro. Møllen beskrives i 1881 som 3-etager højt i 3 fag, den øverste etage var ottekantet med fladt paptag. Selve møllehuset stod som en baggårdsbygning ved Nørrebrogade 148 indtil 1979, da det endelig faldt for byfornyelsen. Møllen lå således at bagsiden set fra Nørrebros Runddel lå ca. midt i Uffesgade der indtil 1941 faktisk hed Ølundgade – opkaldt efter Møllen.

Christian Johansen Ølunds søn, Johannes Ølund overtog Svanemøllen efter faderens død i 1828, men gik fallit i 1856. Herefter blev Svanemøllen købt af en oberst Eckmann og en kaptajn Lictenberg og allerede i 1858 blev vindmølllen kombineret med en dampmølle, som var uafhængig af vind og vejr. Dampmaskinen som trak møllen var produceret på Burmeister og Baumgartens fabrik på Engelkmandens plads på Christianshavn. I 1879 var Svanemøllen stadig i militære hænder og ejedes nu af Løjtnant Oscar Eckmann. Svanemøllen var udsat for flere storbrande, og i 1892 nedbrændte den totalt.
Efter denne storbrand reetablerede man den nederste del af møllen hvor der blev åbnet et værtshus. Under 2 verdenskrig blev ”møllen” beslaglagt af tyskerne og blev derfor sprængt i luften af sabotører i 1944 – herefter endte møllens godt 185 årige historie.

Christian Johansen Ølund døde i København den 14 juni 1828 og blev begravet fra Trinitatis kirken den 18 juni samme år , 59 år gammel.– kun 2 år efter Ølunds mølle blev bygget, han er her registreret som forpagter af Svanemøllen i KB. – Ølunds Mølle blev overtaget af hans søn Christian Ølund der var forstkandidat i dyrehaven – den var i Familiens eje indtil lige omkring 1843 hvor den blev overtaget af familien Schmidt som var en gammel møllerfamilie i København.

Om Christian Øelund
Christian Øelund, 2. karakter med umærkelse. født den 7 maj 1805 på Svanemøllen. Død 3 marts 1874 på Jægersborg. Nød en omhyggelig opdragelse. Da han viste megen tilbøjelighed for forstfaget, lod faderen ham studere i Tharand og Kiel. I studie tiden sidstnævnte sted lærte han sin tilkommende hustru at kende, giftede sig (1826) kort efter eksamen og bosatte sig på Øelunds Mølle på Nørrebro, som faderen havde ladet bygge og indrette. Da den unge forstmand imidlertid kun havde interesse for for skovvæsen, jagt og sport, måtte han, der selv skulle styre møllen, efter nogen tids forløb sælge denne med stort tab. Efter tilladelse fra rentekammeret af 24/4 1832 deltog han fra dette tidspunkt i forst- og jagtforretningerne, ved 1. København distrikt som forskandidat. i 1839 fik han af Frederik den 6., få dage før dennes død (3/12-1839), embedet som skov- og vildtfoged ved Dyrehaven (Fortunen) under samme distrikt. Han udmærkede sig i alle legemlige idrætter. Var livlig og elskværdig, og i det hele taget i besiddelse af egenskaber, der måtte gøre ham til en søgt selskabsmand. Han var medlem af det Kgl. Skydeselskab, hvori han tog mange præmier, deltog i en del år personligt i væddeløb, til dels med egne heste, og gik som fortrinlig rytter ofte af med sejre i disse.
Da Han i 1870 tog sin afsked, ydes ham af overførster Ejde en anerkendende tak for hans samvittighedsfulde, tro og uegennyttige embedsførelse. Han flyttede derpå til Jægersborg, hvor han tilbragte sine sidste år. Søn af Øelund, Svanemøllen, gift ca. 1826 med Louise Schrøder, født ca. 1808, død 19.2.1860. Datter af toldkasserer Schrøder og hustru, Margrethe født Poulsen fra Lolland.

Mulige relationer.
Enken Anna Helene Ølund der er reg. som 61 årig ved FT 1885 i københavn, og som er ansat ved handel (muligvis dameskrædder)i Dronningensgade 17 matr. Nr 215-16 stuen hos ugift husmoder Fru Atone Ølund, født 1855 i Rensborg og husfader commisair (comtisonær)David Wolf Grumheim der var født i Holland i 1855 – er muligvis identisk med den i juni 1823 i Kalundborg fødte Anna Helene Hansdatter – Anna Helene kan være enke efter en mandlig Ølund der er født omkring 1820 – måske før – Hun er ankommet til København som 33 årig i 1857, måske som enke? Hendes forældre var Hans Mathiason og Sine(Line) Nielsdatter.

Kildemateriale:

Kirkebøger fra diverse sogne i Danmark.
Københavnske møller og volde af Anker Jesper Jensen.
Lise Andersen - Mølleforum.
Egen research internet samt Københavns Stadsarkiv.
Jacob Ølund - private arkiv
TCASC©

Denne side er sidst opdateret den 29 februar 2012.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis

ANNONCE

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Repositories
Repository name Sources Last change
Submitters
Submitter name Individuals Families Last change