Tilføj notatAneEfterlysning: DIS-Danmark

Shared note

Tilføj notatAneEfterlysning: DIS-Danmark
Her kan du efterlyse aner, som du selv har opgivet at finde. Husk at læse indlægget Vigtig: Til nye brugere af AneEfterlysning, inden du går i gang. Og husk, at det primært drejer sig om afdøde slægtninge! Vær forsigtig med oplysninger om personer, der stadig kan være levende.
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg. Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.
Gå til : Grupper Emner Nyt emne FAQ - Hjælp Regler Søg Log ind
THØGER JENSEN LØVENBALK ( før 1495-1540/ 42)
Indsendt af: Kirsten R.S.Hesselgren 3600
Dato: 20/01-06 23:23
Hvem har Thøger Jensen Løvenbalk, kaldet broder Thøger som ane nummer 1780?
Vedkomnende har skrevet en bog, hvor Thøger Jensen står omtalt på side 181.

Valg: Svar på dette indlæg Citér dette indlæg Rapporter dette indlæg
Re: THØGER JENSEN LØVENBALK ( før 1495-1540/ 42)
Indsendt af: Jens Ole Jensen
Dato: 22/01-06 20:42
Kan dette hjælpe
[www.tuxen.info]

Jeg ved godt at det ikke er svaret på dit spørgsmål men vover alligevel at svare

Jens Ole Jensen, Aalborg
Valg: Svar på dette indlæg Citér dette indlæg Rapporter dette indlæg
Re: THØGER JENSEN LØVENBALK ( før 1495-1540/ 42)
Indsendt af: Kirsten R.S.Hesselgren 3600
Dato: 22/01-06 22:24
Til Jens Ole Jensen.
Tak for dit svar. Jeg fandt noget andet, jeg kunne bruge.
Venlig hilsen
Kirsten R.S.H
Valg: Svar på dette indlæg Citér dette indlæg Rapporter dette indlæg
Re: THØGER JENSEN LØVENBALK ( før 1495-1540/ 42)
Indsendt af: Karl Pedersen
Dato: 26/01-06 21:22
Hej
Jeg har også Thøger jensen Løvenbalk blandt min kones aner. Hans slægt går langt tilbage, enten til Gorm den gamle, eller gennem tyske grever og kejsere til Pipin af Frankrig
Vil du se om ham, kan du gå ind på min hjemmeside www.tribalpages.com/tribes/nees
venlig hilsen Karl
Valg: Svar på dette indlæg Citér dette indlæg Rapporter dette indlæg
Re: THØGER JENSEN LØVENBALK ( før 1495-1540/ 42)
Indsendt af: Kirsten R.S.Hesselgren 3600
Dato: 27/01-06 21:35
Til Karl Pedersen.
Mange tak for dit svar, det vil jeg prøve.
Venlig hilsen
Kirsten
Valg: Svar på dette indlæg Citér dette indlæg Rapporter dette indlæg
Re: THØGER JENSEN LØVENBALK ( før 1495-1540/ 42)
Indsendt af: Gerda 5700
Dato: 28/01-06 18:16
Hej Kirsten

Kan dette hjælpe dig, (fra mine data)
Han of Hans hustru Anne Pedersdatter var nogle af de første, som -
offocielt - brød den katolske kirkes cølibatsbånd.

Thøger Jensen var munk i Johanniterordenens (korsbrødrenes) kloster i
Viborg, da Hans Tausen engang i løbet af sommeren 1525 blev overflyttet
dertil fra Antvorskov Kloster. Senere blev Thøger prøst ved Sortebrødre
Kirke. Hans familiemæssige tilknytning til adelsfamilien Løvenbalk er
blevet diskuteret.

I "Atlas Danicus, Viborg Bispedømme" af Peder Hansen Resen omtales
Thøger Jensen Løvenbalk i flere sammenhænge:

Side 15, fodnote 2: (Jens Nielsen Løvenbalk) lovede engang, da han var
stedt i en stor Fare, at han, hvis han kom ud af den vansklighed, som
han var indviklet i, ville overgive denne Søn, skønt han var af adelig
Herkomst til et Kloster, og da det også gik ham efter ønske, gjorde han,
hvad han havde lovet og overgav sin Søn tillige med meget Gods til
Klostret. Thøger Løvenbalk foprlod Klostret og ægtede nogle Aar efter en
jonfru blandt nonnerne, med hvem han fik en Søn M. Peder Thøgersen,
senere Biskop i Viborg.

Side 15, afsnit 6: Et Kloster for fratres minores, som vi på Dansk
kalder "Graabrødre" indviet til Skt. Maria, blev paa Reformationens Tid
omdannet til et Fattighus. I dette boede Hans Tausens Medarbejder ved
Reformationen, Broder Thøger Løvenbalk, der blev indsat som (den
reformerede) Gudsdyrkelses første Præst ved den Kirke, som paa Dansk
benævness "Sorte-brødre Kirke", men han ønskede at blive begravet i
Graabrødrenes Kirke, og her blev han jordfæstet paa Kirkegaarden ved
Kirkens sydlige Dør, hvor der engang var bygget et Kapel. Graven er
dækket af en hvid Gravsten, hvorunder ogsaa hviler: Jens Nielsen
Løvenbalk og hans Hustru Helvig Munk. en adelig Frue, den nævnte Thøgers
forældre (forfædre).

Viborgbispen Peder Villadsen 1610-1673 - Thøgers søns dattersøn: Meget
tyder på, at Resen har fået mange af sine oplysninger fra netop denne
betydeligge person, der var overordentlig historisk interesseret.

Se iøvrigt under "Noter - Word", der om Thøger Jensens slægtsskab med
slægten "Løvenbalk" bl.a. konkluderer således: Præster af adel aflagde
ved indtræden i den luthersk-evangeliske kirke deres adelsnavn og
-våben. Den af Thøger Jensen autoriserede inskription på den
løvenbalkske skriftestol tyder på slægtsskab. Det ville have været
utilbørligt at indskære sit navn på en fremmed gave til kirken. Det er
meget væsentligt fingerpeg i retning af slægtsskab, at Thøger Jensen
uantastet kan tale reformatorisk i det Graabrødrekapel, hvori Jens
Nielsen Løvenbalk og Ellen Pedersdatter Munk lå begravede. Her var altså
Løvenbalkske enemærker, og derhen føre Thøger Jensen Hans Tausen, efter
at sidstnævnte har udtalt frygt for forfølgelse. I dette kapel finder
Thøger Jensen sit sidste hvilested, nær Løvenbalkerne, hvilket turde
være det stærkeste vidnesbyrd om slægtsskabet".

"Et oldebarn af Thøger, den kendte biskop Peder Villadsen (1610-1676),
holdt i 1672 i Viborg ved indsættelsen af en korrektor en tale på latin,
hvori han to gange oplyser, at hans oldefar bar slægtsnavnet
"Løvenbalk".

I Viborg Stiftsbog 1690 står flg. om Thøger: "Thøger Løvenbalk, født
Adel som først var Munk af Graabrødreklostret i Viborg, rejste til
København med mag. Hans Tausen og prædikede der den evengeliske
Religion, indtil han blev kaldet til dette Sted".

Der er altså flere henvisninger og hvad vigtigt er, er "næsten" samtlige
kilder enige i, at han er af den adelige slægt.

venlig hilsen
Gerda Jensen
Valg: Svar på dette indlæg Citér dette indlæg Rapporter dette indlæg
Re: THØGER JENSEN LØVENBALK ( før 1495-1540/ 42)
Indsendt af: Anton Dorph-Petersen
Dato: 29/01-06 14:20
Kære Kirsten R. S. Hesselgren!

Også jeg har som rigtig mange af os Thøger Jensen (Løvenbalk) og hans hustru Anne Pederdatter blandt mine aner.

Foruden alle de gode henvisninger, som du har fået, kan du også se i Carl Langholz: Anetavler for Berømte Danskere 1989, s. 54, 56, 112, 211, 275 og 306.

Med venlig hilsen

Anton Dorph-petersen
Vejle
Valg: Svar på dette indlæg Citér dette indlæg Rapporter dette indlæg
Re: THØGER JENSEN LØVENBALK ( før 1495-1540/ 42)
Indsendt af: Kirsten Nielsen
Dato: 29/01-06 15:00
Her er et par ekstra oplysninger

Thøger Jensen Løvenbalk
Birth Abt 1490
Died 29 Apr 1538

Father Jens Lauridsen Løvenbalk, til Tjele
Mother Helene Pedersdatter Munk, b. Abt 1475

Wife Anne Pedersdatter, b. Abt 1510
Children Peder Thøgersen Løvenbalk, b. 1532

MVH
Kirsten

Valg: Svar på dette indlæg Citér dette indlæg Rapporter dette indlæg
Re: THØGER JENSEN LØVENBALK ( før 1495-1540/ 42)
Indsendt af: Kirsten R.S.Hesselgren 3600
Dato: 29/01-06 20:18
Til Gerda, Anton og Kirsten.
Tusind TAK for jeres svar; der er noget, der er nyt for mig.
Venlige hilsener
Kirsten
Valg: Svar på dette indlæg Citér dette indlæg Rapporter dette indlæg
Re: THØGER JENSEN LØVENBALK ( før 1495-1540/ 42)
Indsendt af: Jan Rømer
Dato: 14/02-06 00:47
Ak, ja, den Tøger Jensen Løvenbalch![:];-)[/:]
Her kommer efter hukommelsen (jeg har ikke været i mine arkiver):
Tøger Jensen begraves "hos sine fædre" - hvilket betyder "forfædre" og altså her oldeforældre Løvenbalch, og ikke hans forældre. Han må have haft en vis tilknytning til slægten Løvenbalch, da han skar sit navnetræk i Løvenbalchs bænk i Viborg Domkirke. Indtil fornylig tog jeg dette for et bevis for slægtskab, for hvordan turde en lille munk skære sine navnetræk i en betydningsfuld slægts bænk. Men så erfarede jeg for nylig, at pogene ikke var kede af at skære tilsvarende i bænkene i Horsens Klosterkirke, når de kedede sig. Grafitti fandtes også dengang!
En anden sag: jeg har læst et eller andet sted, at han førte Tjeles regnskaber (og det vil sige for slægten Løvenbalch), men jeg kan ikke huske hvor. Det var en trykt kilde om godser i Danmark. Jeg ville være meget taknemmelig for oplysninger om hvor det står, hvis nogen skulle vide det.
Der er mange indicier på slægtsskabet, men vist ingen helt sikre beviser.
Måske skulle man lige minde om, at den tidligere landsarkivar Henning Poulsen var særdeles godt inde i Løvenbalch-spørgsmålet, og han afviste blankt afstamningen. Men han kunne vel også tage fejl?
Med venlig hilsen
Jan Rømer
Valg: Svar på dette indlæg Citér dette indlæg Rapporter dette indlæg
Re: THØGER JENSEN LØVENBALK ( før 1495-1540/ 42)
Indsendt af: Alice Vels Christensen 4700
Dato: 14/02-06 09:46
Hej.

Prøv at låne dette hæfte m. mange slægtslinier + Personalhistorisk Tidsskrift 15. rk. bd. 1, 1966 og 16. rk. bd. 4, 1976

Vh

Alice

BOG
Blaabjerg, Anton
Nutiden og Valdemar Sejr : slægtsforskning og danmarkshistorie

 1. udgave. 2000. 91 sider, illustreret
  Forlag: Slægten - Forum for Slægtshistorie
  Opstilling i folkebiblioteker: 99.8
  Temahæfte til: Slægten
  Litteraturhenvisninger
  ISBN: 87-90331-13-3
  Pris ved udgivelsen: kr. 25,00 net.
  Valg: Svar på dette indlæg Citér dette indlæg Rapporter dette indlæg
  Re: THØGER JENSEN LØVENBALK ( før 1495-1540/ 42)
  Indsendt af: Alice Vels Christensen 4700
  Dato: 14/02-06 10:14
  Hej.

Lige en bog mere, hvor Thøger er nævnt under Sognepræster til Sortebrødre=Kirke. Og sønnen Peder - nævnt under biskopper.
Fotolitografi - gotisk.

Vh

Alice

BOG
Krog, Andreas Christian
Samlede Efterretninger om Viborg 1779

 1. 5, 270 s.
  Forlag: Rosenkilde og Bagger
  Valg: Svar på dette indlæg Citér dette indlæg Rapporter dette indlæg
  Re: THØGER JENSEN LØVENBALK ( før 1495-1540/ 42)
  Indsendt af: M R
  Dato: 14/02-06 10:18
  Hej Kirsten
  Jeg har flere Løvenbalk:
  En Maren Pedersdatter Thøgersen Løvenbalk (omkr. 1565), blev gift med Christen Nielsen Foss (omkr. 1553)

Du kan finde yderligere oplysninger om Løvenbalk hos Sadolin.
[www.sadolins.com] Held og lykke

Mvh M R

Er udmeldt fra DIS
Valg: Svar på dette indlæg Citér dette indlæg Rapporter dette indlæg
Gå til : Grupper Emner Nyt emne Søg Log ind
Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.

This forum is powered by Phorum.
Forum moderator

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Repositories
Repository name Sources Last change
Submitters
Submitter name Individuals Families Last change