Tilføj notatØlunds Mølle

Shared note

Tilføj notatØlunds Mølle
Af Tonny Svanekiær Den er opført i nærheden af Nørrebros Runddel. Ja indtil 1979 lå bygningerne i
Nørrebrogade 148. Den nåede at male i 60 år. Vi følger familien Øland men også møllefamilien Schmidt. Vi
berører også Svanemøllen og Lille Blegdams Mølle Familie og kendte aner til grundlæggeren af Ølund Mølle,
Christian Johansen Ølund.
Ølunds Mølle
Af Tonny Svanekiær
Den er opført i nærheden af Nørrebros Runddel. Ja indtil 1979 lå bygningerne i Nørrebrogade 148.
Den nåede at male i 60 år. Vi følger familien Øland men også møllefamilien Schmidt. Vi berører også
Svanemøllen og Lille Blegdams Mølle
Familie og kendte aner til grundlæggeren af Ølund Mølle, Christian Johansen Ølund.
Grundlæggeren af Ølunds Mølle Christian Johansen Ølund blev født i 1769 i landsbyen Ølund, Skeby
Sogn, Lunde Herred i Odense Amt på Fyn.
Han blev døbt i Skeby Sognekirke den 4 juni 1769. Hans forældre var Johannes Larsen(Lauritzen) af Ølund,
og Anne Sophie Christensdatter Schøit. (nedenfor)
Hans forældre var:
Johannes Laursen, født 1737 i Ølund, døbt 13 jan 1737 på Hellig Trekongers Dag i
Skeby kirke, Han døde maj 1791 i Ølund, Skeby sogn, Lunde herred, Odense amt,
begravet 4 maj 1791 i Skeby kirke.
Fra KB: selvejergårmand Johannes Larsen af Ølund den 4 Maj hæderlig begravet i sin
alders 54 aar, stilling: selvejerbonde Ølund. Skeby, Lunde, Odense amt.
Skifte: Dallund
Han blev viet til Jomfru Anna Sophie Christiansdatter Schøit den 31 oktober 1765 i Lunde kirke
Anne Sophie Christiansdatter var fra Lunde mølle.
Fra FT-1787:
Odense, Lunde, Skeby, Ølund by, , F2, FT-1787, A2781
Johannes Larsen 51 gift Husbond Selvejerbonde og
Historier af Uwe Brodersen Page: 1/9
Gårdbeboer
Anne Sophie Christensdatter 40 gift Madmoder
Lars Johansen 21 ugift Ægte søn
Christian Johansen 19 ugift Ægte søn
Rasmus Johansen 9 ugift Ægte søn
Rasmus Rasmussen 18 ugift Tjenestekarl
Mads Hansen 12 ugift Tjenestedreng
Anne Malene Rasmusdatter 24 ugift Tjenestepige
Karen Thomasdatter 16 ugift Tjenestepige
Søskende til Christian Johansen Ølund:
Laurids Johannes Ølund
Født 1767 i Ølund - Skeby Sogn og døbt i Skeby Sogns Kirke ”den 2 juli 1767 i guds huusdom Mariæ
Besøgelsesdag”, faddere ved dåben var:
Laurids Jensen, Jacob og Jørgen Simonsens kone, alle af Ølund, Lunde Møller og kone, Hans Knudsen af
Ørritzlef i Otterup Sogn og Provstinde Høst som bar ham.
Anne Cathrine Johansen Ølund
Født 1773 i Ølund -Skeby Sogn , hjemmedøbt den 22 april og den 9 maj i Skeby Sogns Kirke. Faddere ved
dåben var: Niels Møller i Lunde, Jørgen Simonsen, Erich Nielsen, Henning Olufsen og Henrich Johansen,
alle af Ølund, så og forpagterens Bent Andersens kone af Lunde, som bar barnet.
l
Rasmus Johansen Ølund
Født den 25 maj 1777 i Ølund – Skeby Sogn og strax fra fødselen af jordemoderen
Giertrud Chrisophersdatter i Eighoved? Formageligt hjemmedøbt, hvorpå han og samme dag, som var
Trinitatis søndag, blev i guds hus frembåren, faddere var: Erich Nielsen af Ølund, Skipper Dagstrup af
Gierskov, Hans Madsen, Hans Mortensens hustru og Enken Marie Ditlevsdatter begge af Ølund, og Hans P’s
hustru af Schebye som bar ham.
Rasmus blev viet til Kirsten Andersdatter, hun blev født i Skeby Sogn i 1782. De fik mindst ét barn, en søn
der blev døbt Jørgen Rasmussen. Rasmus Johansen og Kirsten Andersdatter boede som aftægtsfolk på
sønnens gård ved FT-1850 i en alder på hhv. 73 og 68 år. Gården lå i Lumbye Sogn - Lunde herred.
Jens Johansen Ølund
Historier af Uwe Brodersen Page: 2/9
Født 1779 i Ølund – Skeby Sogn og døbt i Skeby Sogns Kirke den søndag den 10 post trinitatis, 8 august
1779. Faddere ved dåben var: Niels Møller af Lunde Mølle, Jens Rasmussen af Ørritzlef, Skoleholder Hoff af
Hessum? , Jørgen simonsens hustru af Ølund og Provstinde Høst af Schebye, som bar barnet. Jens døde
som spæd.
Søndag 15 post Trinitatis, den 12 september 1779 blev Johannes Larsens hustru introduceret.
Christian Johansen Ølund blev viet omkring 1794 til Christiane Pedersdatter der var født omkring 1769.
De fik følgende børn:
Tvillingerne Anne Sophie og Caroline Ølund født den 2 marts 1795 i Myntergade i København og døbt i
Nikolaj Kirken i København den 29 marts samme år. (fra KB)
Den 20 marts – Christian Johannesen Ølund brændevinsbrænder i Myntergaden, og Christiane Pedersdatter,
tvillingerne, a’ født den 2 marts: Anne Sophie, faddere: Bogtrykker Schulz, Brændevinsbrænder
Gydler,Hørkræmmer Møller, Fru Schulz og Jomfru U..hun. født den 2 marts : Caroline , Bogtrykker Schulz,
Brændevinsmand Dons, Rasmussen, Madam E Juuels, Madam Severine.
Johannes Ølund, født 1798, hvilket københavnsk kirkesogn vides ikke præcist.
Johannes bliver møllermester ligesom sin far, Christian Johansen Ølund – og overtager Svanemøllen fra sin
far efter dennes død i 1828 – han er reg. som ugift møllermester i en alder af 47 år, boende på adressen
udenbyes klædebo matr. 141 forhuset., ved FT-1845. Der kendes ingen børn af Johannes Ølund.
Ane Cathrine Sophie Ølund, født 1800, hvor vides ikke præcist; men i København.
Hun blev viet i en alder af 35 år i 1835 i citadel-kirken til Christian Christopher Gøttsche Holm. Han var født
den 23 marts 1796 på Donse Krudtmølle fra 1704 som lå ved Gunderød, han var søn af Mølleejer Christian
Holm og moderen Frederikke Holm , født Gøttsche. – Christian Christopher Gøttsche Holm var officer i den
Dansk-Tyske krig 1848-50 hvor han var blandt de faldne i 1848. Forlovere ved deres vielse var Johannes
Ølund ejer af Svanemøllen og Christian Ølund ejer af Ølunds Mølle.
Note: Det fremgår tydeligt af ovenstående KB-udskrift at både Johannes og Christian, begge sønner af
Christian Johansen Ølund; er mølleejere i 1835.
Tvillingerne Caroline og Anne Kirstine Regine Ølund, født den 23 februar 1803 på Svanemøllen og døbt
i Trinitatis Kirke den 6 april 1803. Den 6 april fik Christian Johansen Ølund, Møller, og Christiane
Pedersdatter paa SvaneMøllen, døbt sine tvillingedøtre, født den 23 februar, den 1’ste kaldet Caroline, Fru
Cathrine Holck bar hende og jomfru Severine holdt huen, den 2’den kaldet Anne Kirstine Regine, fru
Kirstine Falck bar hende og jomfru Dorothea Falck holdt huen, Hr. Kaptain Henrich Holck, Hr. Kaptain
Friderich Falck og Kaptain Johan Olsen var faddere.
Christian Ølund født den 7 maj 1805 på Svanemøllen og døbt i Trinitatis kirken den 19 juli 1805 . Samme
dag fik Christian Johannesen Ølund, Møller og Christiane Pedersdatter på Østerbro døbt en søn kaldet:
Christian . Fruen Margrethe Falck bar ham og Jomfru Lorentzen holdt huen, Hr. Kaptain Wilhelm Falck, Hr.
Kammerjunker Schak Brockdorf og faderen var faddere.
Historier af Uwe Brodersen Page: 3/9
Christian Ølund overtog Ølunds Mølle efter sin faders død i 1828
Christian Ølund blev viet til Louise Magdalene Cathrine Schrøder omkring 1826. Louise Magdalene Cathrine
Schrøder var født i Kiel i Holsten omkring 1808.Hun døde den19 februar 1860. Hun var datter af toldkasserer
Schrøder og Hustru, Magrethe, født Poulsen, fra Lolland
De fik følgende børn:
Christian Sigfred Ølund , født på Nørrebro i København i 1830 og døbt i Trinitatis Kirken den 10 juni 1830
(OBS!! ej fundet i KB)
Sophie Caroline Christine Ølund, født på Nørrebro i København den 18 maj 1833 og døbt i Trinitatis
Kirken den 12 juli 1833(6’te søndag efter Trinitatis), Forældre: Møller Christian Ølund og Hustru Louise
Magdalene Cathrine Schrøder Ølund Mølle 77,171. Faddere ved dåben var: Madam Schrøder, fuldmægtig
B…., Jomfru Sophie Ølund paa Svanemøllen og Møller Johs.Ølund samme sted, Captain Holm i citadellet,
Student Øllgaard i Kannikestræde 47.
Sophie Caroline Christine Ølund blev som 20 årig den 10 august 1853 viet i Abel Cathrines Stiftelse i
København til Jens Adolph Frederik Clausen von Kaas. Han var 27 år ved vielsen og er født i 1826.
Forlovere var: Hoteleier Lauritz Johansen i København, skovfoged og Møller Ølund paa Fortunen. Forrettet
paa Fortunen efter kongebrev af 6 august 1853, alle de nødvendige attester er fremlagt.
Louise Regine Ølund, født på Nørrebro i København i 1835
Louise Regine Ølund blev viet som 19 årig den 10 august 1855 i Garnisons Kirken til Lorenz Christian
Neuhaus der var 31 år ved vielsen og født i 1824, Forlovere var:Christian Ølund Kgl. Skovfoged og
Generalkrigskommisær Michealsen, huusingulation kongebrev af 4 august 1855, henhørende til Lyngby
Sogn, vielsen forrettet af Heer Pastor Bl…..
Oscar Christian Ølund, født på Nørrebro i København den 7 juli 1837 og døbt i Trinitatis Kirken den den 17
september 1837 (17’ende søndag efter Trinitatis.). Forældre Møller mester Christian Ølund og hustru Louise
Magdalene Cathrine Schrøder , Nørrebro.
Faddere ved dåben var: Madam Schrøder, Madam Øllgaard Møller + Ølund, Captain Holm, Auditeur
Poulsen. (KB-Udskrift haves)
Oscar Christian Ølund blev som 36 årig, den 26 februar 1874 viet til 25 årige Caroline Jørgensen Møller i
Lading Sogn i Århus amt. Hun var født i 1847. Forlovere ved vielsen var S. Møller af Norring og J. Møller af
Skjødelev, vilesen blev forrettet i brudens hjem. Ingen tinglysning har fundet sted – vielsen foretaget i
henhold til kongebrev dateret den 13 februar 1854+(1874). (KB-UDSKRIFT HAVES)
Johannes Wilhelm Ølund , født på Nørrebro i København den 7 april 1840 og døbt i Trinitatis Kirken den
12 juli 1840, (4’de søndag efter Trinitatis) Forældre: Møllermester Christian Ølund og Hustru Louise
Schrøder, Nørrebro nr. 171 A. Faddere ved dåben var: Madam Schrøder og forældrene. (KB-udskrift haves)
Johannes Wilhelm Ølund blev som 35 årig den 21 december 1865 viet i Trinitatis Kirken til Ane Margrethe
Sørensen der var 19 år og født i 1845. Forlovere var: …………. A. Gisling(Gisting?) Adelgade 29 og Høker
Peter Sørensen Adelgade 17(brudens fader) Vielsen blev forrettet i huset Adelgade 29 efter kongebrev af 5
december 1865.
Historier af Uwe Brodersen Page: 4/9
(KB-Udskrift haves)
De fik følgende børn:
Regine Louise Ølund født i København den 28 marts 1866 og døbt den 10 maj 1866 i Trinitatis Kirken.
Forældre: Johannes Wilhelm Ølund Urtekræmmer og Ane Margrethe Sørensen Adelgade 29. Faddere ved
dåben var: M..ane Sørensen, jomfru Johanne Sørensen , Hr. Høker Sørensen (KB-Udskrift haves)
Christian Marius Peter Ølund født i København den 5 marts 1868 og døbt den 6 maj 1868 i Trinitatis Kirken
, forældre: Johannes Wilhelm Ølund Urtekræmmer og Ane Margrethe Sørensen Adelgade 29 , faddere ved
dåben var: Madame, jomfru Camilla Sørensen, Høker Peter Sørensen– Christian Marius Peter Ølund var
kontorist i 1885. (KB-Udskrift haves)
Oscar Edvard Ølund født i København den 17 juni 1869 og døbt den 8 oktober 1869 i Trinitatis Kirken,
Forældre: Johannes Wilhelm Ølund Detailhandler og Ane Margrethe sørensen Adelgade 31 (bemærk! Flyttet
fra Adelgade 29) Faddere ved dåben var: Madam Nielsen, Fru Brasch og Str….. Brasch - Oscar Edvard
Ølund var bogbinderlærling i 1885. (KB-Udskrift haves)
Sofie Camilla Ølund født i København den 12 september 1873 og døbt den 17 april 1874 i Helligåndskirken.
Forældre: Kaptain Johannes Wilhelm ølund og Ane Margrethe Sørensen (Skouboegade 45??), Fadere ved
dåben var: Fru Brasch og frk. Clausen
Christian Ølund og Louise Schrøders børn fortsat:
Edvard Rudolf Sigfred Ølund født i Lyngby Sogn den 6 marts 1843 og døbt i lyngby Sognekirke den 30 maj
1843. Forældre: Skovfoged Christian Ølund i Fortunen og hustru Louise Schrøder , båret af madam , (navn
mangler i kb-udskrift), faddere var: Rudolph i Fortunen, Møller Ølund af Svanemøllen, Gaardejer Schuberth
af Fortungaarden og faderen.
Note: Det fremgår tydeligt af ovenstående KB-udskrift at faderen, Christian Ølund er Skovfoged i Fortunen
(læs: Dyrehaven) i marts 1843 – det vil sige at Ølunds Mølle sandsynligvis er afhændet eller bortforpagtet i
starten af 1843.
Christian Johansen Ølund fortsat:
Ifølge FT-1801 boede familien Christian Johansen Ølund i udenbyes klædebo kvarter matrikel 36,107 på
Østerbro, og havde følgende børn (fremhævet)
Christian Ølund, 32 år, husbond , Møllermester
Christ. Pedersdatter, 32 år, husmoder, hans kone.
Johannes Ølund, 3 år, deres søn født omkr. 1798
Ane Cathrine Sophie Ølund, 1 år, deres datter , født omkr. 1800
Samboende på ovenstående adresse med familien Ølund var både en møllermester Rasmus P.Møller samt
Historier af Uwe Brodersen Page: 5/9
flere møllersvende, møllerdrenge og tjemestefolk – det må antages med rimelig sikkerhed at der må være
tale om Svanemøllen som Christian Johansen Ølund overtog i 1801 efter møllermester Casper Fr. Schmidt.
Føromtalte Møllermester Rasmus P.Møller er i øvrigt broder til Christiane Pedersdatter, Christian Ølunds
hustru.
Svanemøllen og Ølunds Mølle
Svanemøllen er opført som stubmølle i 1758. I 1771 blev Svanemøllen erhvervet af Casper Frederik Schmidt
der også var ejer af Gothers Mølle. I 1773 nedbrændte hele den gamle stubmølle, den blev opført igen som
en Hollandsk mølle med drejelig møllehat. Casper Frederik Schmidt overtog i 1773 også den gamle
barkmølle Lille Blegdams Mølle der lå ved mosaisk kirkegård på Nørrebro. Da den Kongelige Grynmølle som
stod ved Gammel dok på Christianshavn nedbrændte i 1779, blev det overdraget Svanemøllen at forsyne
Flåden med mel og gryn.
I 1801 overgik Svanemøllen til brændevinsbrænder Christian Johansen Ølund og han ejede Svanemøllen
frem til sin bortgang i 1828. Han opførte også den berømte Ølunds Mølle lige nord for Nørrebros runddel i
1826 på matrikel 171 lod A. Ølunds-Møllen blev opført som hollandsk mølle og vingeakslen var lavet af jern i
stedet for egetræ da brandfaren derved formindskedes. Møllen var en såkaldt gallerihollænder, det vil sige at
den stod på en opmuret underdel og vinger og bremse blev betjent fra galleriet rundt om møllen. Ved
opførslen stod den frit og dannede nærmest en slags bygrænse. Møllen var ottekantet og gulmalet. Ølunds
Mølles hat, vinger og overbygning blev, ifølge en tegning af Both, nedtaget allerede i 1870, fordi møllen
efterhånden lå indeklemt mellem de høje nye huse som blev bygget på Nørrebro. Møllen beskrives i 1881
som 3-etager højt i 3 fag, den øverste etage var ottekantet med fladt paptag. Selve møllehuset stod som en
baggårdsbygning ved Nørrebrogade 148 indtil 1979, da det desværre faldt for byfornyelsen. Møllen lå
således at bagsiden set fra Nørrebros Runddel lå ca. midt i Uffesgade der indtil 1941 faktisk hed Ølundgade
– opkaldt efter Møllen.
Christian Johansen Ølunds søn, Johannes Ølund overtog Svanemøllen efter faderens død i 1828, han
passede møllen i 28 år; men gik så fallit i 1856. Herefter blev Svanemøllen købt af en oberst Eckmann og en
kaptajn Lictenberg og allerede i 1858 blev vindmølllen kombineret med en dampmølle, som var uafhængig af
vind og vejr. Dampmaskinen som trak møllen var produceret på Burmeister og Baumgartens fabrik på
Engelskmandens plads på Christianshavn. I 1879 var Svanemøllen stadig i militære hænder og ejedes nu af
Løjtnant Oscar Eckmann.
Svanemøllen var udsat for flere storbrande, og i 1892 nedbrændte den totalt.
Efter denne storbrand reetablerede man den nederste del af møllen hvor der blev åbnet et værtshus. Under 2
verdenskrig blev ”møllen” beslaglagt af tyskerne og blev derfor sprængt i luften af sabotører i 1944 – herefter
endte møllens godt 185 årige historie.(note)
Christian Johansen Ølund døde i København den 14 juni 1828 og blev begravet fra Trinitatis kirken den 18
juni samme år , 59 år gammel.(note)– kun 2 år efter Ølunds mølle blev bygget, han er i KB registreret som
forpagter af Svanemøllen. – Ølunds Mølle blev overtaget af hans søn Christian Ølund der var forstkandidat i
dyrehaven – den var i familien Ølunds eje indtil starten af 1843 (note) hvor den blev overtaget af Frederik
Christian Schmidt fra den kendte Københavnske møllerfamilie.
Frederik Christian Schmidt blev født i København i 1809 og blev som 35 årig viet den 1 juni 1844 i Vor Frue
Kirke til den 30-årige jomfru Oline B.Petersen. Han er ved vielsen i 1844 reg. som Møllermester hvilket må
betyde at han allerede har overtaget Ølunds Mølle, måske som tidligere nævnt i starten af 1843. Frederik
Christian Schmidt var familiært relateret til møllermester og ejer af flere Københavnske møller, Casper
Historier af Uwe Brodersen Page: 6/9
Frederik Schmidt
Christian Johansen Ølund og hans 2 sønner Christian Ølund og Johannes Lund var medlemmer af Det
Kongelige Skydeselskab Sølyst ved Klampenborg – Deres skydeskiver kan ses på Sølyst den dag i dag . på
Christian Johansen Ølunds skive dateret den 3 juni 1807 (nr 302) er der et motiv af en Hollandsk vindmølle,
givetvis Svanemøllen. Johannes Ølunds skive af 18 juli 1832(nr.587) forestiller motivet en Ø med en lille lund,
og endelig Christian Ølunds skive af 18 juli 1832(nr.589), forestiller en jæger ved en sø med en Ø og en lille
lund.
Det fornemmes tydeligt at skivemotiverne er inspireret af hjemegnen Ølund.
Note: Christian Ølund er reg. I KB som skovfoged I Fortunen (Dyrehaven) I februar 1843.
Han kan da næppe være møllermester på Ølund Mølle samtidig, hvilket vil sige at møllen er afhændet eller
bortforpagtet allerede fra 1843.
Jf. omstående.
De sidste ejere af Ølund Mølle.
Ifølge FT-1850 er den tidligere nævnte Frederik Christian Schmidt der er reg. som møllermester på Ølund
Mølle. Her bor han med sin familie hvoraf følgende personer er registreret.
Frederik Christian Schmidt , møllermester og husfader, 42 år (født 1808)
Oline Batorine,født Petersen, kone og husmoder, 39 år (født 1811)
Georg Andreas Christian Schmidt, søn 6 år, født på Nørrebro 1844
Juliane Margrethe Christine Schmidt, datter 3 år født på Nørrebro 1847
Ellen Marie Jacobine Schmidt, datter 2 år, født på Nørrebro 1848
Der er også reg. 2 møllersvende og 3 møllerdrenge samt en tjenestepige på adressen.
Ved FT-1855 er de samme personer reg. på samme adresse, dog med mindre ændringer af ansatte
møllersvende og tjenestefolk
Ved FT-1860 er de samme personer reg. men familien er imidlertid blevet øget med en søn. Johan Frederik
Nikolai Schmidt der er født på Nørrebro omkring 1850, personalet er nu indskrænket til en enkelt møllersvend
og en møllerlærling.
Ved FT-1880 må Frederik Christian Schmidt være bortgået da det er hans 2 sønner Georg Andreas Christian
og Johan Frederik Nikolai der begge er reg. som møllere på møllen.
Johan Frederik Nikolai er imidlertid blevet viet til Marie Kirstine født Petersen og de har fået en søn, Julius
Valdemar Christian Schmidt der er født omkring 1879. Der er ingen andre fra møllerfaget reg. ved denne FT.
Ifølge andre historiske kilder skulle Ølunds Mølle have fået nedtaget toppen allerede i 1870 og har derfor ikke
fungeret som vindmølle ved FT-1880; og dog, med 2 møllere som ejere har den formodentligt stadig malet
Historier af Uwe Brodersen Page: 7/9
mel; men muligvis er toppen med vingerne nedtaget umidelbart efter 1880. Familien Schmidt er de sidste
ejere af Ølunds Mølle.
Ifølge FT-1890 ejes Ølunds Mølle med tilhørende bygninger af forhenværende møllermester Johan Schmidt.
Mølleriet er dog nedlagt og møllebygningerne fungerer nu som beboelse med diverse småerhverv.
Ved denne FT-1890 må det være Johan Frederik Nikolaj Schmidt, søn af tidligere og afdøde ejer Frederik
Christian Schmidt. Der er reg. 8 familier på adressen som består af et forhus hvor der bor 4 familier på i alt 16
personer, en side og mellembygning hvor der bor 2 familier på 11 personer og et baghus hvori der bor 2
familier på 13 personer samt i alt 12 personer der lever og bor i møllen som tjenestefolk mm..
I stuehuset til højre bor en enkefrue Kock med sin familie i sidebygningen til venstre bor familien Meyer og i
stueetagen i baghuset bor familien Jensen, i stuen mod gården bor familien Larsen. Johan Schmidt bor med
sin familie på første sal i forhuset. Han tituleres her som husfader og forhenværende møller – han er 39 år
ved FT-1890, altså må han være født omkring 1851.
En ikke særlig høj alder at være både husfader og forhenværende Møller på.
Ølunds Mølle har nu fået adressen Nørrebrogade nr. 148 , stadig matr. 171 lod A.
Tømrerfirmaet Hans Jacob Kornerup Koch indrettede i juni 1892 tømrerforretning i Ølunds Mølle. Firmaet
havde også en filial i Vendersgade 17. Firmaet lå der kun til december 1893 hvor det ophævedes.
Ved Ft-1906 ejes Nørrebrogade 148, matr. 171 A af en vognmand S.Pedersen, ved denne FT er der ej heller
optegnet noget eller nogle fra bagbygningerne
Ved FT-1916 er møllebygningerne imidlertid ejet af husejer Søren Petersen , Sankt Thomas Alle’ 2, 2 sal.
Denne Søren Pedersen kan sagtens være identisk med vognmand S.Pedersen der ejede bygningerne i
1906.Adresssen har også fået ny rode nemlig Bispebjerg rode i stedet for Lersø Rode som det hørte under i
tidligere FT. Lige efter Ft-1916 hørte adressen under Rådmands Rode.
Selve møllebygningen ligger der endnu men der er dog sket flere ændringer , Selve møllebygningens
nummer er uændret nr. 148 med der er nu 2 opgange mere på matriklen, nr 8 og nr 10. Både opg. 8 og 10
hører til en ejendom på 4 etagers beboelse hvilket vil sige at den er bygget efter 1890 – det passer også fint
med det byggeboom kvarteret omkring møllen var udsat for fra ca. 1885 til 1910. De gamle mølletilbygninger
gik kun til 2 sal; den ene af bygningerne fra 1826 står der endnu ved denne FT-1916 og selve
møllebygningen står også stadig som den blev sat i 1826.
Husejeren bor ikke selv i bygningerne i 1916. Den sidste møllermester der drev Ølund Mølle som mølleri var
Johan Frederik Nikolaj Schmidt. Ølunds Mølle nåede at male mel i omkring 60 år.
Ved FT-1925 er bagbygningerne (de tidligere møllebygninger) på matrikel 171A, eller rettere Nørrebrogade
148, slet ikke optegnet hvilket sikkert betyder at der blev drevet erhverv fra bygningerne. Det vides med
sikkerhed at der i 1930’erne var et autoværksted og i 1950’erne var både Frelsens Hær og en købmandsbiks
der blev drevet af en Hr.Nielsen
De sidste rester af Ølunds Mølle blev nedrevet i 1979 på grund af den omfattende sanering i det der kaldtes
Fix-kareen.
I dag er der kun en tomt og den gamle baggård til Nørrebrogade 148 er nu noget større end før. Det gamle
matrikelnummer 171 A har dog overlevet; men Nørrebros gamle vartegn er væk og en æra er slut.
Historier af Uwe Brodersen Page: 8/9
TCASC©
Hvis du vil vide mere: Læs
Jagtvejens Mølle
Skrevet af : PeterRasmus, d. september 02 2010 16:48:28
Historier af Uwe Brodersen Page: 9/9

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Repositories
Repository name Sources Last change
Submitters
Submitter name Individuals Families Last change