Spørgsmaal, der vare af stor Betydning for danske Kirkeforhold

Shared note

Spørgsmaal, der vare af stor Betydning for danske Kirkeforhold
(Exorcismens Afskaffelse, Kirketugten, Skoleforbedringen osv.), og i
de saakaldte Resenske Stridigheder sad han som Dommer over
Præsten O. Kock og over Biskop Hans Knudsen Veile. Han gjør
nærmest Indtrykket af at have været en praktisk Bibeltheolog af
Niels Hemmingsens Skole. Biskop Resen har dog ved forskjellige
Lejligheder udtalt den store Højagtelse, han nærede for ham, skjønt
G. ikke var ham nogen blid Modstander.

G. var bekjendt som en fremragende Taler. Hans mange
Ligprædikener udmærke sig ved et klart og fyndigt Sprog. De
indeholde mange sjældne gamle danske Ord og Vendinger og ere
en rig Kilde for dem, der sysle med Indsamling af dansk Ordforraad
fra Begyndelsen af det 17. Aarhundrede. Han døde 11. Dec.
1626. 1581 havde han ægtet Magdalene Valentin (d. 1630), Datter
af Slotsskriver V. i Wittenberg.

Pontoppidan, Annales eccles. Dan. III, 168 ff.
Giessing, Jubel-Lærere I, 247 ff.
Kirkehist. Saml. 3. R. II, 738 ff.

S. M. Gjellerup.

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Repositories
Repository name Sources Last change
Submitters
Submitter name Individuals Families Last change