Familie

Shared note

Familie
Ægtefæller/børn:
Marine Lauridsdatter

Hans Pedersen Vandel

Ægteskab: Marine Lauridsdatter den 22 Aug. 1602 i Ribe
Død: 5 Jun. 1622
Begravet: Altergulvet i Vor Frue Kirke i Aalborg "nest hos Mogens Schriffuers lejersted".
Billede
punkttegn Notater:

Hans Pedersen Vandel døde 5. juni 1622 og blev begravet i altergulvet i Vor Frue Kirke i Ålborg "nest hos Mogens Schriffuers lejersted".
Han blev d. 22 august 1602 gift i Ribe med Marine Lauridsdatter, død d. 25. oktober 1640 i Ålborg, skifte d. 24. januar 1642, datter af borgmester i Ribe Laurids Tøgersen (1517-1/1 1594) og dennes 2. kone Ingeborg Lambertsdatter (ca. 1542-21/2 1620).
Af deres børn kendes 9, som er nævnt i skiftet efter Hans.

Marine får tilsyneladende "pension" efter Hans, idet hun d. 29. december 1622 får brev på livstid på kronens part af korntienden af Gunderup sogn i Fleskum herred og på kirkens part af korntienden af Sundby sogn i Kær herred.
Under d. 23. marts 1634 får hun yderligere kronens part af korntienen af Sundby sogn, som hendes anden mand Karsten Andersen havde haft fra d. 17. august 1626.
Senere gifter Marine sig med slotsfoged på Ålborghus, og senere rådmand fra 29. august 1632 i Ålborg, Karsten Andersen, død i juli 1633 med betaling for hans begravelse og klokkeringning betalt d. 20. september 1633 "for nedsættelse i hans egen grav" i Vor Frue Kirke.

Hvornår de blev gift er uklart, men det var før 1624 at dømme efter hans regnskab for 1624 i hans skifte d. 21. august 1633.
Hvor han stammede fra er ligeledes uklart, men det fremgår af skiftet og tingbogen, at hans broder var kaptajn Laurids Andersen på Mølhave i Skannerup sogn i Gjern herred og søsteren var Karen Andersdatter i Tønder.

Karsten Andersen drev også en omfattende handel med omegnens bønder. Det synes som om han er trådt ind og har videreført Hans Vandels forretning.
Det må nok være ham, der i fastelavn 1617 bliver optaget i Guds Legems Lav med stillingsbetegnelsen underskriver (C. Klitgaard, 1920, side 341).

Som kuriosum kan nævnes, at Karsten Andersen antagelig i året før sin død har været fuglekonge, idet der i boet findes "een sølf forgylt papegøy fugell med Lengki, Som tilkomer giilden, Som S. Karsten Andersen schal Haffue Affschiøet. Huerfor Arffuingen epter gamel viis och gildens vedtegt schal Haffue en foræring".
Fuglen findes endnu i boet efter Maren Lauridsdatter og tildeles hendes søn Jens. Den vejer 14 lod og vurderes til 10½ daler "som gildet schal betale och løse den".
Karsten Andersen var kirkeværge ved Vor Frue Kirke i 1633.

At Hans Vandel var af hans fars ægteskab med Maren Jepsdatter kan ses af, at da Hans d. 8. november 1605 lader tinglæse arveafkald efter Maren Jepsdatters datter Karen Hansdatter, kalder hende for sin søster, d.v.s. halvsøster.
Han var slotsfoged på Ålborghus i alt fald i begybdelsen af 1598, og i 1600, da han d. 5. januar blev gildebror i Guds Legems Lav i Ålborg.
Han blev 1611 tolder på Skagen, men flyttede allerede i 1613 til tolderembedet i Ålborg, hvor han d. 5. november 1613 tog borgerskab, og året efter blev han borgmester her.

Om Hans Vandels liv og virke foreligger der ikke nærmere detaljer, men ved skiftet efter ham i juli 1623 får vi at vide, at biskoppen doktor Hans Wandell (bemærk stavemåden, han kaldes ellers Wandal) fra Viborg overværede skiftet.
Enkens værge var borgmester i Ålborg Laurids Hansen.
Det oplyses også, at enken vil sørge for drengenes underhold til de bliver 15 år og for pigernes til de bliver gift.
Det var et meget stort og rigt bo bestående af mange ejendomme i Ålborg og også den gård i Ribe, som enkens moster med sin mand, rådmand Magnus Grave boede i på Mellemdammen.
Magnus Grave solgte huset til Hans Pedersen Vandel d. 4. marts 1619 og der opstod en bitter strid om betalingen.
Striden har sandsynligvis baggrund i gammelt nag mellem de to mænd fra den gang Hans Vandel på embeds vegne ved Ålborg byting d. 9. januar 1598 rejste tiltale med Magnus Grave for, at denne som udlænding havde handlet med kreaturer her i landet.

Af Hans Vandels skifte fremgår, at han drev en omfattende handel med bønder og adelige og udlånte penge til bl.a. gejstlige.
Hvor i Ålborg Hans Vandel boede er ikke klaret, men det må have været i nærheden af Møllegade, ifølge hans skifte.

Billedet af H.P. Vandel er fra et epitafium i Vor Frue Kirke i Aalborg.

Kilde: Larsen, Ejnar C. Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe 1995 1995, nr. 1 S. 31-85.

Billede
punkttegn Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Borgmester i Ålborg.

Billede
Hans blev gift med Marine Lauridsdatter, datter af Laurids Thøgersen og Ingeborg Lambertsdatter, den 22 Aug. 1602 i Ribe. (Marine Lauridsdatter blev født omkring 1677 i Ribe, døbt i Ribe, døde den 25 Okt. 1640 i Ålborg og blev begravet i Nov. 1640 i Ålborg.)

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Repositories
Repository name Sources Last change
Submitters
Submitter name Individuals Families Last change