Egense Kloster

Shared note

Egense Kloster
Egensevej 200, 9280 Storvorde
EjerhistorieEjerrækkeBygningerKulturmiljøLitteratur

Ejerhistorie

Birgittinerklostret i Mariager, som var et af Danmarks yngste klostre, overtog omkring 1400 den jord, der havde tilhørt benediktinerklosteret Glenstrup. Egense Kloster var en del af dette gods, og må derfor allerede omkring 1400 have været gejstlig ejendom.

Egense Klosters beliggenhed tæt på havet har formodentligt gjort gården til en attraktiv besiddelse for de katolske klostre. Således forsynede gårdens fæstebønder klostrets munke og nonner med frisk fisk i fastetiden. Fisk indgik ligeledes i bøndernes landgilde, dvs. den afgift, som fæstebønder betalte jordejere for at anvende fæstegårdens bygninger og jord.

Ved Reformationen i 1536 overgik Egensekloster til Kronen. I 1661 overtog arvingerne efter rigsadmiralen Ove Gjeddes gården til gengæld for en del skånske godser, som blev afstået til Kronen. Gjeddes arvinger overtog ikke kun Egense Kloster, som på dette tidspunkt kaldtes "Eigens Clostergaard", men også en lang række huse, gårde, noget skov, et færgested og fiskeristader i både Egense, Mou, Dokkedal og omegn.

Egense Kloster blev i 1680 overtaget af Jens Lassen, der var landsdommer på Fyn og en af Kronens hovedkreditorer. Som betaling for sine lån havde Jens Lassen modtaget store jordtilliggender på Fyn, og hans interesse for jordbesiddelser kom også Egense Kloster til gode, da han sikrede gården hovedgårdsstatus og derved visse skatteprivilegier.

Lassens søn, der blev adlet under navnet Lasson, overtog Egense Kloster. Efter hans død solgte arvingerne i 1727 gården med tilhørende bøndergods, sømærker ved indløbet til Limfjorden, to ålegårds- og 24 bundgarnsstader til Thøger Lassen. To år senere erhvervede Lassen imidlertid den nærliggende herregård, Høstemark, og han overdrog Egense Kloster til sine svogre, Erik og Hans Lauritzen Wraae.

Erik Wraaes nevø, Peder Lassen, overtog i 1748 Egense Kloster, som han forenede med Høstemark, en forening der varede til 1813. Lassens enke solgte Egense Kloster til Johan Michael de Neergaard, som i 1804 i tråd med tidens tendenser udskiftede og egaliserede Egense bys 20 gårde og 19 huse, hvorved landsbyfællesskabet blev afløst af individuelle gårde med egen drift.

Efter flere ejerskifter solgte Horsens Sparekasse i 1865 Egense Kloster til Hans Gustav Grüner, der også ejede Høstemark. Han havde både tjent som oberstløjtnant og kammerherre, og han havde midlerne til at tilplante de dårligste jorder i området. I 1884 opførte han avlsgården på Egense Kloster.

I 1937 kom Egense Kloster, der på dette tidspunkt var en forfalden ejendom, i konsul Ole Klingenbergs besiddelse.

I 2011 var Egense Kloster ejet af Hans og Kasper Klingenberg.

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Repositories
Repository name Sources Last change
Submitters
Submitter name Individuals Families Last change